07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

známé melodie v podání několika zpěvaček

Informace o kostele

WWW: http://www.farnoststararole.cz

Adresa kostela: Kostelní 1/431

GPS: 50°14'55.806"N, 12°49'46.772"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Albrecht

První písemná zmínka o obci Stará Role pochází z 15. stol.  Lze se ale domnívat, že obec byla založena mnohem dříve, protože písemné zmínky o Nové roli pochází již ze 13. stol.  Od 16. století je pak rozlišována Stará Role a Nová Role. V r. 1926 byla Stará Role povýšena na město a tento titul si podržela až do r. 1976, kdy se stala místní částí Karlových Varů.

Farnost Stará Role byla zpočátku přifařena k chrámu sv. Anny v Sedlci. Ve Staré Roli v té době stála jen dřevěná kaplička. Kdy byla postavena dnes již nelze zjistit. Roku 1828 však byla demolována a na jejím místě byla postavena kaple kamenná a cihlová, která zde stála až do roku 1908.

V důsledku rozvoje keramického průmyslu stoupal počet obyvatel Staré Role. V historických pramenech Spolku pro stavbu kostela se uvádí, že 5/6 obyvatelstva byli katolíci, a proto bylo nezbytné postavit kostel.

Spolek byl založen v r. 1903. Dlouhá léta jej vedl učitel Johann Behr. Sbírky na kostel však probíhaly již od roku 1889. Patronát nad stavbou kostela převzala obec Stará Role. Plány sestavil Hermann Fiedler, stavbu provedl stavitel Sichert. Základní kámen vysvětil 29. září 1907 pražský světící biskup Wenzel Frind. Kostel, zasvěcený Nanebevstoupení Páně, vysvětil 10. října 1909 pražský arcibiskup kardinál Lev Skrbenský. Zvony zhotovil Richard Herold z Chomutova. Za války ale byly zrekvírovány. Nové zvony, z finančních důvodů z ocele, byly posvěceny 13. dubna 1924 a vyrobila je firma Starck z Brna. První farář ve Staré Roli, P. Josef Richter, nastoupil v roce 1912.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube