07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kavárna mezi dveřmi

Informace o kostele

WWW: https://www.hvozdna.cz/farnost-hvozdna

Adresa kostela: Hlavní 58

GPS: 49°14'52.022"N, 17°45'1.643"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Stanislava Javorová

Historie Hvozdenské farnosti

 

Farnost hvozdenská patří mezi nejstarší farnosti v našem okolí a jako samostatná vznikla v pořadí jako pátá oddělením od farnosti fryštacké. Již roku 1480   je v kronikách zmínka, že Hvozdná má kostel, faru a vlastní duchovní správu. První dva po sobě následující kostely se nám bohužel nedochovaly (dle ústního podání snad i vyhořely). Přesto je podoba druhé kostela zachována na obecním razítku, které bylo užíváno až do roku 1900. Ke hvozdenské farnosti patřila tehdy ještě osada Ostrata, část obce Veselá a obec Velíková, která byla roku 1858 přifařena k Lukovu. Současný, v pořadí třetí hvozdenský kostel, byl postaven roku 1784 a je zasvěcen „Všem Svatým“. V době postavení měl dřevěný strop, deset oken, střechu krytou šindelem, pod věží dřevěný kůr a ve věži dva velké zvony (z roku1598 a 1642) a jeden malý.

 • 1820 celková oprava (dle kronikáře „slušně opraveno“)
 • 1885 zhotovena socha Božského srdce Páně
 • 1890 postaven nový oltář mistrem Hromádkou z Litenčic, obnovena kazatelna a křtitelnice (nedochováno), zároveň pořízen nový oltářní obraz Všech svatých, který je v kostele dodnes  a představuje kromě národních patronů, tzv. „čtrnáct pomocníků v nouzi“
 • 1895 postaveny boční oltáře
 • 1908 celková oprava kostela (střecha pokryta eternitem, věže plechem), vnitřní úpravy (dle kronikáře „vyhlížel jako nový“)
 • 1915 odebrány tři zvony
 • 1960-1980 střecha kostela i věží překryta hliníkovým plechem, nanesena břízolitová omítka, zrestaurován interiér kostela a to především úpravou presbytáře na změnu postoje kněze při sloužení mše svaté čelem k věřícím – odstraněn původní hlavní oltář, boční oltáře, kazatelna. Na podlahu položeno teracco, rozšířen kůr, strop pokryt šablonami z PVC, vymalování.
 • 1983 vyzdviženy dva nové zvony – bl. Jan Sarkander a od farníků
 • 1994 provedena plynová přípojka ke kostelu
 •  1995 – 1996 vybudován nový presbytář na návrh architekty Zigalové z Vizovic – kamenný oltář i kamenná konstrukce pro osazení svatostánku, kamenná křtitelnice a svícen na paškál (doposud byly dřevené), který byl slavnostně vysvěcen Msgr. Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým 11. 5. 1996
 • 1999 instalace nového plynového vytápění kostela – stropní panely
 • 2011 provedena nová fasáda a zahájeny sanační práce na vnitřních omítkách kostela

Od roku 1994 nemá farnost trvale kněze a je spravována excurendo knězem z blízké farnosti Štípa. V současnosti je to P. František Sedláček, děkan vizovického děkanátu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube