07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

podpis do pamětní knihy, prohlédnutí zápisů za posledních 10 let,odeslání pohlednic, materiálů z Noci kostelů na adresu, e-mail

Zájemci mohou odeslat známým poštovní pohlednici Noci kostelů nebo pohlednici kostela v Jedlce (známky je možné zde zakoupit). Pro ty, kdo nemohou přijít, zašleme na požádání materiály Noci kostelů, zdarma poštou. Objednejte na tel.: 607 583 271

Informace o kostele

GPS: 50°44'36.290"N, 14°16'41.462"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jaroslav Dostál

Návaznost na dopravu:

 Z Děčína se pohodlně dostanete vlakem do Malé Veleně. Vzdálenost kostela od železniční zastávky je asi 500 metrů.  Můžete využít i autobusové spojení, zastávka autobusu je několik metrů od kostela. Možnost parkování aut na místní komunikaci před kostelem. 

   Letos, v roce 2024, si připomínáme 790. výročí povýšení bývalého dřevěného kostelíku v roce 1234 na kostel farní. Kostel sv. Anny v Jedlce u Děčína byl pak postupně v 15. a 16. stloletí přestavěn na zděný kostel, který je v současné době nejstarším gotickým kostelem v regionu. V letech 2007 - 2012 byla provedena kompletní oprava kostela, který byl v zuboženém stavu. Začínalo se s opravou a výměnou střešních trámů, byla položena nová krytina střechy, nové okapy a svody. Kolem celého kostela vně i uvnitř byl vybudován odvodňovací systém. Objekt má zhotovenou novou fasádu v odstínech od šedomodré k bílé. Sluneční hodiny na věži byly opraveny v roce 2008, varhany v roce 2009 a vitrážová okna v roce 2010. V interiéru byla provedena oprava stropu, kde byly sejmuty, restaurovány a znovu usazeny nástropní malby. V závěru oprav byl celý interiér vymalován ve světle okrovém odstínu. Barevně zvýrazněné jsou pilíře, které kdysi podpíraly gotickou klenbu. Zrestaurovaný je velký nástěnný obraz nad obloukem u oltáře. Všechny dveře v objektu byly buď restaurovány, nebo zhotoveny nové. V celém kostele byla provedena nová elektroinstalace. Současný celkový vzhled doplňují velkoplošné obrazy a rovněž nově restaurované obrazy Křížové cesty. V roce 2014 byl do kostela zavěšen bývalý oltářní obraz sv. Barbory z odstřeleného kostela ve Valkeřicích, který byl dlouho považován za ztracený. V roce 2017 byl v kostele umístěn oltářní obraz sv. Kateřiny z odstřeleného kostela v Merbolticích. Jistě Vás upoutá i opravená křtitelnice ze zbouraného kostela v Mukařově u Verneřic, která je vytesána z jednoho kusu pískovce. U vchodu pod věží upoutá návštěvníky restaurátory odkrytá původní venkovní malba kostela z 1. poloviny 16. století, která je velmi zachovalá.   

  Náklady na opravy dosáhly 12 mil. Kč. Varhany, které byly poničené odebráním píšťal pro vojenské účely v 1. světové válce, byly kompletně opraveny a vysvěceny Mons. Janem Baxantem 10.10. 2009. Slavnostní vysvěcení nově opraveného kostela Sv. Anny v Jedlce biskupem litoměřickým, Mons. Janem Baxantem, se uskutečnilo 22. září 2012.

 

V německém Passau byly odlirty pro kostel sv. Anny v Jedlce dva nové zvony, které budou vysvěceny a zavěšeny do věže 27. května 2023. Při letošní Noci kostelů máte možnost poslechnout všechny tři zvony (1 starý a dva nové). Zvony zazvoní na zahájení Noci kostelů a pak vždy v celou hodinu.

  Návštěvníci Noci kostelů budou mít možnost prohlédnout historické fotografie kostela na panelech, které jsou v kostele instalovány na západní stěně. K nim je připravený výklad o historii od hluboké minulosti po současnost, doplněný dalšími fotografiemi. Celá historie kostela je zpracována ve dvou publikacích (1234 - 1903, 1900 - 2012), které je možné objednat kdykoliv během celého roku. Kromě toho budou připraveny i poštovní pohlednice a fotografie kostela v Jedlce - ty je možné doplnit otiskem pamětního razítka. Návštěvníci se mohou také podepsat do Pamětní knihy. V roce 2018 byla opravena dřevěná konstrukce věže. Ta byla postavená, po zničení věže původní, v roce 1718. Je možné vystoupat po schodišti až ke zvonu a prohlédnout i půdní prostory. Více informací o kostele i o historii obce naleznete na www.mala-velen.estranky.cz, nebo na Fcb: Malá Veleň, Jedlka a Soutěsky - historie a současnost.

Na konci roku 2023 byla vydána publikace o historii obce Malá Veleň, Jedlka a Soutěsky (250 stran, 600 reprodukcí, 650,- Kč). V ní samozřejmě naleznete i část věnovanou kostelu. Knihu je možné objednat na tel.: 607 583 271.

 

 

   

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube