07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

setkání s poutníkem na jednom kole - jednokolce -Vyprávění s promítáním o putování po stopách sv. Klementa Maria Hofbauera

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-komarov.cz

GPS: 49°9'51.48"N, 16°36'43.56"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Karel Potáček

Návaznost na dopravu:

Doprava ke kostelu je autobusy:

- číslo 49 .... z Komárova

- číslo 50 .... z Bystrce a  Bohunic

Kostel svatého Klementa Maria Hofbauera se nachází v městské části Brno-jih, v Horních Heršpicích na ulici Bednářově. Je to kostel s poměrně krátkou historií, byl postaven v letech 1911-1912. Autorem architektonického návrhu byl rektor Německé technické školy v Brně, profesor Ferdinand Hrach. Z jeho staveb je možné uvést budovu brněnské Nové radnice z let 1907-1917. První zmínka o obci Horní Heršpice je ze 13.století. Obec byla původně zeměpanskou, postupně ji získali brněnští měšťané. Po roce 1447 ji získala darem a koupí brněnská kapitula. Heršpičtí chodili nadále do kostela do Komárova, kde byla i škola. Švédské války byly příčinou vyhlazení většiny místních lidí. Později se do obce přistěhovalo obyvatelstvo německé národnosti. V roce 1890 byla postavena škola a v roce 1912 samostatný kostel. Kostel byl zasvěcen Klementu Marii Hofbauerovi, významnému členu řádu redemptoristů. Narodil se 21.12.1751 v Tasovicích u Znojma. Během svého veřejného života působil ve Varšavě a ve Vídni, kde také 15.3.1820 zemřel a je pochován. Papež Pius X. jej 20.5. 1909 prohlásil za svatého. Kostel byl postaven v novobarokně-secesním stylu. Dominantou kostela jsou vitrážová okna, která dodala firma Škarda. Hlavní oltář je mramorový v secesním slohu. Reliéf je pískovcový, znázorňuje světce Klementa Maria mezi věřícími a dětmi, v pozadí je pohled na věž farního kostela v Tasovicích. Vedlejší oltář znázorňuje svatou rodinu, je zpracován v obdobném stylu jako hlavní. Kazatelna je zhotovena z mramoru s reliéfy čtyř evangelistů. V přilehlé místnosti se nachází secesní zpovědnice. Malba stěn a stropu je zdobena secesními vzory. Varhany postavila Firma Káš.Věžní zvon ze zvonoviny nese jméno panny Marie, druhý železný jméno svatého Jeronýma.

Svěcení kostela vykonal v neděli 27. října 1912 tehdejší brněnský biskup Dr.Pavel hrabě Huyn. V blízkosti kostela, na dnešní ulici Sokolova, stávala od roku 1811 dnes již neexistující kaplička Nanebevzetí Panny Marie.

 

Bohoslužby: sobota 17.30 (s nedělní platností); 25. 12. a 1.1. –  8.00

Filiální kostel sv. Klementa Marie Hofbauera v Brně-Horních Heršpicích 

Bednářova ulice, 619 00 Brno 

tel. 545 233 906  

f[email protected]

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube