07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Samostatná prohlídka náchodské zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie

Samostatná prohlídka náchodské zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie spojená s hudebním doprovodem. Společně s kaplí dojde i ke zpřístupnění sakristie, kruchty a dosud nezpřístupněné oratoře.

Samostatná prohlídka náchodské zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie za hudebního doprovodu. V tento den dojde i ke zpřístupnění sakristie, kruchty s historickými vitrážemi a panské oratoře, která se návštěvníkům představí úplně poprvé. K vidění budou též historické církevní ornáty a předměty běžně uložené v depozitářích.

Externí WWW odkaz: Oficiální webové stránky státního zámku Náchod

Informace o kostele

WWW: https://www.farnostnachod.cz/

Adresa kostela: Zámek 1282

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Ťažký

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube