07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Zakončení programu a uzamčení kostela

Z důvodu rekonstrukce proboštství nebude k dispozici žádné zázemí

Informace o kostele

WWW: http://proboststvi-jh.cz

Adresa kostela: Kostelní

GPS: 49°08'39.31"N, 15°00'6.29"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Lea Mikulová

Chrám s městskou věží tvoří dominantu starého města. Jedná se o chrám farní, od roku 1625 s titulem proboštský. Byl zbudován v gotickém slohu ve 14. stol. Ještě v 17. stol. se z věže 68,3 m vysoké ozývalo až 7 zvonů, z nichž největší, Knaur, byl po Zikmundu z pražského chrámu sv. Víta druhým největším zvonem v Čechách. K severní lodi byla v letech 1489 - 1506 přistavěna tzv. Špulířská kaple, jež se řadí po bok umělecky nejcennějších staveb pozdní jihočeské gotiky. Pozoruhodná je její kroužená žebrová klenba, z níž dolů shlížejí plastické postavy zvířat. V kryptě pod presbyteriem kostela odpočívají pozůstatky pánů z Hradce a Slavatů. Původní interiér kostela se bohužel téměř nedochoval, současná výzdoba pochází z 19. stol. Při zničujícím požáru v r. 1801 spadlo a rozbilo se všech 7 zvonů, oheň zachvátil i oltář s malbami od Petra Brandla. Chrám byl později nově zaklenut a věž byla snížena o jedno patro.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube