07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Zapal svíčku za toho, koho máš rád

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost.otrokovice.cz

Adresa kostela: nám.3.května

GPS: 49°12'31"N, 17°32'9"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pavel Rafaja

Návaznost na dopravu:

Kostel je v těsné blízkosti zastávky linky MHD č. 55. Z vlakového nádraží můžete použít linku 55 nebo jít pěšky (1200 m). Parkoviště je těsně u kostela.

Předchůdcem dnešního kostela byla malá kaple, postavená v roce 1769 na otrokovické návsi. V roce 1849 byla kaple rozšířena na kostel přibližně dnešní podoby. Farnost byla v Otrokovicích zřízena až v roce 1859.

Obec se postupně rozrůstala a už koncem 19. století kostel s kapacitou 250 lidí přestal dostačovat. Snahy o jeho zvětšení nebo postavení nového kostela se táhly až do konce 20. století, kdy se podařilo vybudovat nový farní kostel.

V roce 1969 byl interiér kostela upraven v duchu směrnic II. vatikánského koncilu. Starý oltář byl nahrazen novým obětním stolem a proběhly i další úpravy.

Současnému vnitřnímu uspořádání dominuje kříž u svatostánku, vedle něho je socha archanděla Michaela, patrona kostela. Pro účely řeckokatolických bohoslužeb stojí v kněžišti dvě ikony, znázorňující Ježíše Krista a Pannu Marii. Při bočních stěnách je umístěna socha Božského Srdce Páně a socha Panny Marie, v boční kapli pak kapli socha sv. Terezie.

Stropní malba představuje Svatou Rodinu v Betlémě. Vyřezávaná křížová cesta pochází ze Slovenska, byla pořízena v roce 1969. V roce 1987 byly v kostele instalovány nové jednomanuálové varhany.

Po postavení nového kostela v roce 1995 se zde slouží mše jen omezeně. V neděli zde probíhají bohoslužby řeckokatolické církve.

V roce 2019 proběhla kompletní rekonstrukce střechy - výměna vazby i střešní krytiny.

Bohoslužby: sobota 7:30, neděle 9:00 (byzantská liturgie)

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube