07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

otevření prostor Tvrze

V tomto roce chceme připomenout osobnost a dílo Antonína Dvořáka. Časy programů jsou orientační.

Pro děti i dospělé bude ve sklepních prostorách k poslechu hudba A. Dvořáka. Můžete si prohlédnout papírové ptáčky z rukou žen z Centra Jana XXIII. a vláčky, připomínku dvou skladatelových velkých zálib.

Nabízíme možnost rozhovoru a tradičně čajovnu s občerstvením.

 

Informace o kostele

WWW: http://hlinsko.evangnet.cz

Adresa kostela: U Tvrze 295

GPS: Loc: 49°45'37.633"N, 15°54'23.829"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Naděje Čejková

 

Modlitebna ČCE se nachází v budově, která je zřejmě nejstarší dochovanou stavbou v Hlinsku. Jedná se o pozůstatky gotické tvrze, která stála na obchodní stezce mezi Čechami a Moravou. První písemná zmínka o tvrzi je ze začátku 14. století. V 16. století sloužila tvrz jako celnice, koncem století prošla budova renesanční přestavbou. Roku 1904 byl dochovaný zbytek tvrze přestavěn do dnešní podoby.

V 70. letech budovu ve značně zchátralém stavu koupil Farní sbor ČCE v Hlinsku. Za velké finanční i pracovní obětavosti svých členů ji opravil a upravil na modlitebnu, tím ji mj. zachránil před úplnou devastací.

Od té doby se zde pravidelně konají bohoslužby (v neděli v 9 hodin) a příležitostně další setkání.

     Sbor v Hlinsku je malý, každou chvíli zápasíme o základní věci k životu. Ale také každou chvíli poznáváme, že žijeme díky Boží milosti, která probouzí obětavou víru u některých členů sboru a přináší pomoc z nečekaných míst. Za svůj hlavní úkol považujeme poskytování zázemí pro křesťanský život vlastních členů, svědectví víry a připravenost ke službě potřebným.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube