07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Otevřený kostel a klášterní ambit (inspirace, podněty a zastavení)

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostroudnice.cz

Adresa kostela: Komenského

GPS: 50°25'35.817"N, 14°15'24.246"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Zuzana Horáková

Návaznost na dopravu:

Pro návštěvníky z Prahy jsou k dispozici pravidelné vlakové a autobusové spoje (cca 50min. z Prahy). 

Římskokatolický kostel Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem je nedílnou součástí bývalého kláštera (proboštství) augustiniánů kanovníků. Založen byl v roce 1333 na místě původního kostela, jehož část zřejmě přetrvala ve zdivu dnešní sakristie. Zakladatelem byl pražský biskup Jan IV. z Dražic, který ke kostelu přivedl v Čechách dosud neznámý řád augustiniánů kanovníků. Hrubá stavba klášterního komplexu byla dokončena v roce 1360 a proboštství se stalo centrem vzdělanosti a místem obnovy řeholního života. Roudnická statuta byla přijímána dalšími augustiniánskými kanoniemi celé střední Evropy a roudnické proboštství se stalo hlavou samostatné augustiniánské kongregace. Rozkvět zastavila husitská revoluce, kdy byl klášter vypálen a jeho majetky rozkradeny. Obnova komunity po roce 1436 nebyla bez patřičného hospodářského zázemí možná a od konce 15. století nahradili augustiniány utrakvističtí kněží. V roce 1594 dosadila majitelka panství Polyxena z Rožmberka (později z Lobkovic) k utrakvistickému kostelu také katolického kněze s titulem probošta, který zde získal výlučné postavení až po roce 1620. V roce 1676 kostel vyhořel a po provizorním zastřešení byl obnoven až po dlouhých padesáti letech. Obnovu ve stylu barokní gotiky provedl podle návrhu Františka Maxmiliána Kaňky litoměřický stavitel Ottaviano Broggio.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube