07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Světlo pro Tebe

V kostele sv. Kříže bude po celý večer prostor pro ztišení, zapálení svíce, rozhovor, modlitbu.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostvm.cz

GPS: 49°21'10.08"N, 16°0'53.64"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Prášková

Špitální kostel sv. Kříže

 

Původně gotická stavba, opravami pozměněná, z doby založení špitálu, kolem 14. století. V 16. století obnoven za p. Zikmunda Heldta, ale v nynější podobě upraven r. 1788 kněžnou El. Liechensteinovou. Je v něm jeden oltář. Zde konával bohoslužby kaplan, zvlášť k tomu ustanovený.

Za hlavním oltářem ve zdi zasazená deska připomíná opravu kostela a věnování jeho chudým. Pěknou památkou je ze sliveneckého mramoru vytesaný náhrobek p. Zikmunda Heldta z Kementu, pána na Meziříčí a místokancléře království českého, který zemřel r. 1564, v padesáti letech svého věku.

Na evangelijní straně je hrob se železným zábradlím. Pokračuje při zdi se znakem Heldtů z Kementa. Další nejvyšší část musela ustoupit soše Panny Marie a je proto zazděna na protější straně. Představuje klečícího a modlícího se p. Zikmunda před křížem. Před oltářem je vchod do hrobky. Hned u vchodu býval náhrobní kámen se znakem pánů z Lomnice.

Za první světové války zde konali bohoslužby evakuovaní Italové z jižního Tyrolska se svým knězem.

Na věži špitálního kostela byl zvon z konce XV. století s gotickým nápisem, 37 cm v průměru, 30 kg váhy. Ve světové válce byl zrekvírován. V roce 1927 byl zavěšen zvon o váze 44 kg, průměru 42 cm s nápisem: Svému patronu sv. Františku z Pauly za uzdravení věnuje František Harrach. V roce 1942 byl i tento zrekvírován na válečné účely. Před kostelíkem je kříž.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube