07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Koncert pěveckého sboru Carmina

Vstupné zdarma. Během večera je možné přispět do sbírky na obnovu řenečských varhan.

Informace o kostele

GPS: 49°34'46.575"N, 13°24'38.732"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Miloslava Loudová

Kostel svatých Cyrila a Metoděje v Řenčích byl postaven v letech 1869-1878 v neorománském slohu. První myšlenka vystavět kostel pochází z roku 1849, kdy místní občan Václav Špelina s několika občany projednal možnost výstavby s českobudějovickým biskupem. V roce 1867 bylo vydáno stavební povolení. Základy kostela byly vyměřeny v roce 1869, práce byly ukončeny až v roce 1878, kdy byl do Řeneč slavnostně převezen zvon z kostelíka na Vícově. Zvon byl z Vícova do Řeneč zapůjčen, jak je opakovaně zdůrazňováno. Poté, 10. listopadu 1878 byl kostel zasvěcen sv. Cyrilu a Metodějovi a vysvěcen biskupem Františkem hrabětem ze Schönbornu. Od roku 2016 je vlastníkem Obec Řenče.

Varhanám ve zdejším kostele nebyla doposud věnována větší pozornost, což bylo i v důsledku informací z pamětní knihy, kde je zapsáno, že nástroj byl zakoupen jako „z nouze ctnost“a sestaven z několika starších nástrojů.

Podrobný průzkum nástroje, návazné provedení srovnávacího organologického průzkumu a rešerše archivních podkladů ve spolupráci s uznávanými organology přineslo velké překvapení. Na základě řemeslného provedení lze s jistotou určit, že autorem nástroje je mistr Leopold Burkhart, jeden z nejvýznamnějších varhanářů českého baroka.

Řenečské varhany jsou velmi kvalitním nástrojem slavné loketské varhanářské dílny. Přes dílčí úpravy a velmi špatný technický stav a napadení červotočem dávají tušit mimořádné zvukové kvality a zasloužily by si celkové restaurování o což Obec Řenče velmi usiluje

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube