07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Prohlídky kostela, výstava kreseb, varhanní hudba, aktivita pro děti

Prohlídka kostela, kůru, půdy, věže kostela. Nasvícená kostnice. Výstava kreseb dětí ZŠ Přibice na téma Noc kostelů 2024. Materiály o historii kostela. Varhanní hudba a zpěv. Venku aktivity pro děti a občerstvení. Mše svatá v 17 h.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostipohorelic.cz

GPS: 48°57'43.56"N, 16°34'23.52"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Eva Hájková

Návaznost na dopravu:

IDS JMK bus  č. 165.

První dochovaná písemná zmínka o kostele pochází z roku 1222, ve které se uvádí farář z Přibic. Románský kostel Narození sv. Jana Křtitele byl tedy zřejmě postaven okolo roku 1220 a byl pod správou řádu Johanitů. Odtud také jeho zasvěcení sv. Janu Křtiteli. Po devastaci uherských Kumánů byl obnoven a znovu vysvěcen v roce 1253. Znovu poničen byl husitskými a jinými taženími, za třicetileté války zpustl a roku 1644 vyhořel. Roku 1673 byl obnoven do nynějšího stavu. Věž byla vystavěna roku 1678, stávající podobu získala v roce 1878. 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube