07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Vystoupení ZUŠ Lomnice

Informace o kostele

WWW: http://farnostlomnice.cz

GPS: 49°24'17.28"N, 16°24'48.24"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Brázdová

Návaznost na dopravu:

Do Lomnice se lze dostat přímými autobusovými linkami z Tišnova, který leží na trati Brno - Havlíčkův Brod - Praha. Při cestě k nám je možné využít také autobusové spojení z Blanska a Boskovic. 

​Lomnice je půvabné městečko s mnoha historickými památkami a zajímavostmi. Mezi ty nejvýznamnější bezesporu patří farní kostel Navštívení Panny Marie vévodící lomnickému náměstí. Pokud se k nám vydáte, určitě jej nepřehlédnete. Tato monumentální stavba už z dálky vítá každého návštěvníka, který do Lomnice přijíždí či přichází.

Stavba kostela byla zahájena v roce 1669 na popud hraběte Františka Gabriela Serenyiho, tehdejšího majitele lomnického panství. Projektantem stavby byl s největší pravděpodobností italský architekt Giovanni Pietro Tencalla. Základní kámen požehnal zábrdovický opat Gottfried Olenius v roce 1669. Stavba byla svěřena nejdříve Pavlu Wimbergerovi, poté Janu Křtiteli Ernovi, který provedl patrně z úsporných důvodů drobné změny oproti původnímu projektu. Slavnostní benedikce kostela proběhla v roce 1682. Od tohoto roku začal kostel sloužit svému účelu, přestože vnitřní vybavení nebylo ještě zcela dokončeno. Kostel byl konsekrován v roce 1755 olomouckým biskupem Ferdinandem Juliem Troyerem u příležitosti generální vizitace farnosti.

Současné vybavení kostela pochází z let 1843 - 1857, lavice jsou z roku 1789. Podobu oltáře hlavního a čtyř bočních navrhl Benedikt Edele. Boční oltáře jsou zasvěceny čtyřem světcům: sv. Janu Nepomuckému, sv. Aloisi, sv. Františku Saleskému a sv. Barboře. Významnou součástí kostela je sochařsky významná a svého druhu ojedinělá kaple Božího hrobu. Před kostelem se tyčí mariánský sloup z roku 1710. Na tomto místě stál původní lomnický kostel sv. Víta a sv. Jana Křtitele se hřbitovem.

Kostel Navštívení Panny Marie v Lomnici patří mezi nejvýznamnější raně barokní památky na Moravě.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube