07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kaple otevřena k prohlídce a ztišení

Informace o kostele

WWW: http://farnostlomnice.cz

Adresa kostela: Řepka

GPS: 49°23'10.1"N, 16°24'45.72"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Brázdová

Kaplička bude otevřena od 18:00-20:00 hodin

Řepka

První písemná zmínka o vsi je z roku 1531. Nachází se asi 2 km na jižně od Lomnice, a v současné době zde žije 61 obyvatel. Katastrální území s rozlohou 124 ha obklopují listnaté lesní porosty panoramatických kopců Jahodná, Lysá a Luzichová s výskytem medvědího česneku a dalších chráněných rostlin. Protéká zde potůček Brusná, který napájí soukromý rybník Rákosník. Nově opravená kaple je zasvěcena Panně Marii Pomocnici, a v posledním desítiletí zde byla nově založena tradice květnové farní pouti. Pro nejmenší bylo vybudováno dětské hřiště a tradicí je i mikulášská nadílka. Výstavba chodníků zvýšila bezpečnost občanů a právě probíhají další úpravy místní komunikace v obci.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube