07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Večerní ztišení

Prostor pro ztišení a meditaci za doprovodu moderních křesťanských písní v živém podání.

Informace o kostele

WWW: http://www.nejdek.evangnet.cz

Adresa kostela: Husová 525, Nejdek 36221

GPS: 50°19'17.527"N, 12°43'29.231"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petra Harmáčková

Návaznost na dopravu:

Kostel je dobře dostupný pěšky, příjemnou procházkou z vlakového nádraží Nejdek (cca 10 minut) nebo méně příjemnou procházkou z autobusového nádraží Nejdek (5minut).

Nejdecký protestantský kostel Vykupitele je originální syntézou gotického slohu a dobového secesního cítění. Byl postaven podle plánu významného saského architekta Julia Zeissiga z Lipska dvěma nejdeckými staviteli, K.A. Ottem a Alfredem Möcklem. Základní kámen celého areálu byl položen 30.8.1903 a za pomoci širokého okruhu dalších lidí z okolí byl hotový za jediný rok. První bohoslužba se zde konala už 11. září 1904. Od roku 2007 je kulturní památkou celý areál kostela, zahrady, ohrazení a přilehlé fary, který tvoří funkční slohově hodnotný celek. Ve své době byl původně luterský kostel s příbytkem faráře duchovním centrem města a spoluutvářel jeho dějiny.

Kostel stojí na návrší nad Bernovským rybníkem, čímž vytváří dominantu severozápadní části města. Nejnápadnější rysem této stavby je zdvojená zelenavá jehlancovitá střecha věže.

V současné době objekt patří farnímu sboru Českobratrské církve evangelické, jejíž členové i přátelé se zde nadále pravidelně schází ke společným bohoslužbám ale i jiným aktivitám.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube