07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Tematické taneční představení skupiny Dance Ladies

Informace o kostele

Adresa kostela: Koněvova

GPS: 50°40'54.310"N, 13°52'19.100"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Jiří Breu

Dnešní poutní kostel v Bohosudově je stavbou z let 1701-1706 a stojí na stejném místě, jako předtím první kostel z roku 1500, ještě předtím kaple a kde úplně původně stály lipové stromy.

Svatý počet sedm - sedm bolestí Panny Marie - je v interiéru kostela vyjádřen počtem oltářů, stejně jako v ambitech počtem kaplí.

Bazilika byla vysvěcena v roce 1706, je postavena italskými staviteli Juliem a jeho synem Octavianem Broggiovými, stejně jako jiné kostely té doby, v barokním slohu. Dvě vysoké cibulovitě zakončené věže se zlatými kříži hlásí do světa, že se jedná o místo rozjímání. Hlavní štít zdobí pozlacený kříž, jehož kamenný podstavec nese vzadu jména stavitelů. Figury svatých, které se nachází na atice a štítu, Pieta nad vchodem, doplňují nádherný dojem a ukazují ducha a vkus stavitelů. Celá stavba kostela se ve svém půdorysu inspiruje kostelem Il Jesu od stavitele Vignoly v Římě a ambity vedoucí kolem baziliky jsou ovlivněny stavitelem Berninim.

Vnitřek baziliky odpovídá svému exteriéru tím nejvznešenějším způsobem.  Hlavní oltář je skvostným mistrovským kouskem, má konstrukci ozdobenou baldachýnem a bohatě posetou figurami, jedná se o imitaci hlavního oltáře v kostele sv. Petra v Římě.

Na barokních sloupech se tyčí baldachýn s glóbem, nad ním se nachází dva andělé nesoucí kříž. Bohaté množství vyřezávaných květinových girland, vábivé hlavy andělů a další postavy zdobí výšky oltáře, zatímco kolem vlastního oltáře se řadí dvanáct apoštolů.

Nad hlavním oltářem se za sklem ve zlaceném rámu nachází zázračný obraz vytvořený z hlíny - Panna Marie s tělem Ježíše na svých kolenou. Tento motiv Piety se opakuje znovu, a to na krásně zpracovaných patkách svícnů, těžkém pozlaceném bronzovém svícnu na oltáři či ve velkém vytesaný do kamene nad vstupem do kostela.

Vzadu se ukrývá oltář Svatého hrobu. V jednotlivých bočních kaplích najdeme částečně výborné oltářní obrazy, které představují svaté, kterým je kaple zasvěcena. V řadové posloupnosti od hlavního oltáře se nachází vpravo nejdříve oltář sv. Ignáce, dále sv. Josefa a sv. Barbory. Po levé straně se nachází oltář sv. Jana, sv. Anny a sv. Xavera. Na zdi naproti oltářům najdeme fresky od Rudla, které znovu zobrazují bolesti Panny Marie.

Také kazatelna nese množství figurální výzdoby a jedná se o skvostný kus kostela.

Další bohatá řezbářská práce se nachází na postranních oltářích, jménech svatých obrazů, na lavicích, a to vše přispívá k bohatému charakteru celé stavby. Především se jedná o anděly hrající na tympány nacházející se nad varhany, stejně jako figury krále Davida a sv. Cecílie a počet andělských figur s různými hudebními nástroji, které byly na toto místo (na zábradlí varhanního chóru) instalovány.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube