07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Vystoupení žáků ZŠ Hostěradice

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-hosteradice.cz

GPS: 48°56'59.64"N, 16°15'32.76"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Josef Dvořák

Návaznost na dopravu:

Do obce je možno cestovat automobilem nebo autobusem. Hostěradice leží na trase Znojmo - Moravský Krumlov. Dopravní obslužnost je zahrnuta do IDS JMK a konkrétní spojení je možno dohledat v jízdním řádu nebo na internetu.

Farnost leží v okrese Znojmo; spadá do brněnského biskupství a moravskokrumlovského děkanství.

První písemná zmínka o Hostěradicích je z roku 1197, kdy jsou Hostěradice zmíněny v darovací listině Louckého kláštera jako Gostradic. V roce 1237 dostal část obce Řád německých rytířů od krále Václava I. a ti nechali komendu s kostelem opevnit. V průběhu 12. a 13. století byl postaven kostel, špitál a řádová komenda (fara a obydlí). Němečtí rytíři působili v obci jako faráři až do roku 1486, kdy z obce odešli mj. v důsledku porážky řádu v bitvě u Grunwaldu (1410). Hostěradice jsou také jednou z historických farností "pod obojí", v kostele je zachován náhrobek posledního faráře "pod obojí" Jana Gatnara.

Na přelomu 15. a 16. století byl kostel přestavěn v gotickém slohu a byla rozšířena fara. V 17. století kostel dvakrát vyhořel. V 18. století byl na náměstí postaven Mariánský sloup a v přilehlých Míšovicích kaple Nanebevzetí Panny Marie. Poslení velkou rekonstrukcí prošel kostel v 70. a 80. letech 20. století.

Kostel je zasvěcen svaté Kunhutě. Narodila se kolem roku 978 a po dosažení dospělosti si ji vzal za manželku Jindřich Bavorský. Ten byl později korunován německým císařem a roku 1014 císařem tehdejší Svaté říše římské. Manželství sv. Kunhuty bylo bezdětné, proto s manželem uzavřeli slib čistoty a svůj život vedli především ke křesťanské dokonalosti. Po smrti Jindřicha v roce 1024 odešla Kunhuta do kláštera v Kaufungen, který sama založila. Vzdala se císařských hodností a zůstala v tomto benediktinském klášteře až do své smrti (1033 nebo 1039). Pochována je vedle svého manžela v bamberské katedrále.

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube