07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Chvály se scholou

Chvály s možností přímluvné modlitby v podání scholy mládeže.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostjaromerice.cz

GPS: 49°5'37.32"N, 15°53'27.96"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Krejcarová

Kostel svaté Markéty je součástí zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou a vznikal téměř současně s jeho barokní přestavbou. Na jeho vzniku se proto podíleli i stejní mistři. Jako hlavní autor se uvádí Jakub Prandtauer. V první třetině 18. století tak vznikl kostel propojený se západním křídlem zámku. Hrabě Jan Adam Questenberg jej nevyužíval pouze jako svoji zámeckou kapli, přímo ze svých pokojů mohl vstoupit do jedné z oratoří nad presbytářem, ale kostel sloužil celému jaroměřickému děkanství.

Loď kostela má tvar mírné elipsy. Tento tvar navíc určuje i vnitřní výzdobu, která je většinou symbolicky do kříže. Autorem fresek je Karel František Tepper, v presbytáři pak František Antonín Findt. Z vnitřního vybavení je nejstarší cínová křtitelnice z roku 1612 a kazatelna z roku 1698, ostatní výzdoba pochází z první poloviny 18. století. Rokokový mariánský oltář byl přenesen z Maříže až v 60. létech minulého století při celkových opravách kostela za děkana Václava Küchlera. Ikonograficky zajímavý je oltářní obraz „Stvoření světla“, kde hlavní motiv lemují malé výjevy ze Starého a Nového zákona, které spolu vzájemně korespondují. Kostel má dvě věže. V severní věži jsou čtyři zvony: sv. Markéta z r. 1702, který jediný nebyl zrekvírován a od roku 1994 sv. Václav, Panna Maria Pomocnice a umíráček sv. Josef.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube