07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Výstava historických fotografií

Vystavíme historické fotografie škvořetického zámku. Představíme rodové erby jejich majitelů.

Informace o kostele

WWW: http://www.blatna.farnost.cz/

GPS: 49°24'6.678"N, 13°56'55.995"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Anna Horová

Návaznost na dopravu:

Kaple je situovaná na návsi obce Škvořetice. Dostupnost osobním automobilem z Blatné cca 6 km, ze Sedlice cca 3 km, z Písku a Strakonic 20 km. Možnost zaparkování automobilu na návsi v blízkosti kaple.

O této kapli je k dispozici jen velmi málo údajů. Měla být postavena roku 1866 a svou architekturou se podobá kapli v nedalekém Hněvkově z roku 1865. Každopádně v roce 1873 se již uvádí jako jedna ze dvou kaplí, jež zdobí obec. Křížek před vchodem nese letopočet 1867. Vnitřní vybavení pochází nejspíše z darů místních občanů a dobrodinců. Původní výmalba vznikla možná v roce 1907, současně s výmalbou kaple Panny Marie Bolestné. V roce 1917 pozbyla návesní kaple zvon, když byl zrekvírován pro válečné účely. Roku 1922 jej nahradil nový, který ovšem potkal stejný osud v roce 1942. Již o dva roky později byl pořízen zásluhou několika místních občanů a rodáků a též stavitele Františka Přiba ze Strakonic nový zvon. V letech 2020–2021 prošla kaple kompletní rekonstrukcí, zahrnující též renovaci vnitřního zařízení.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube