07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Pošta do nebe

Možnost napsat svou prosbu a vhodit do džbánu, prosby budou (hromadně jako celek) předloženy při nedělní mši svaté.

Informace o kostele

WWW: http://jiloveuprahy.farnost.cz

Adresa kostela: Masarykovo náměstí

GPS: 49°53'38.129"N, 14°29'35.552"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Veronika Olšovcová

Návaznost na dopravu:

Praha a PID:

bus 332, 362 (vyjíždí od stanice metra C - Budějovická) - zastávka Jílové u Prahy, náměstí

Délka kostela je přibližně 40m, největší šířka 12m. Presbytář je gotický. Mezi ním a lodí je čtvercový chór, nad kterým je postavena věž. Oratoř na severní straně chóru je renesanční přístavek ze 16. století. Loď kostela je jednoduchá stavba s rovným stropem, na jižní straně je kaple sv. Anny s podzemní kryptou.

Roku 1630 zakoupil zástupce nejvyššího mincmistra Království Českého Štěpán Beník z Petrsdorfu skládací křídlovou archu (gotický oltář) z roku 1485 ze zrušeného kostela sv. Václava Na Zderaze. Jeden z obrazů v kostele (obraz Bolestné Panny Marie) namaloval pravděpodobně významný český umělec Petr Brandl.

V průběhu 17. a 18. století byl kostel několikrát opravován a barokizován. K jižnímu boku byla přistavěna kaple sv. Anny, v roce 1791 byla opravena věž, jenž byla zakončena zlatou bání.

Zajímavostí kostela je, že věž stojí mezi kněžištěm a lodí. Díky této architektonické zajímavosti a krásnému gotickému oltáři zde v roce 1983 natáčel režisér Miloš Forman několik scén pro film Amadeus.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube