07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Hudební vystoupení - Eva Sítková (zpěv) a Tomáš Mareček (varhany)

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostkadan.cz

GPS: 50°22'33.009"N, 13°16'16.760"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Denisa Svobodová

Návaznost na dopravu:

chůze, parkoviště na náměstí

Po založení města Kadaně v polovině 13. století vyvstala potřeba zřízení nového farního kostela. První zmínky o něm pocházejí až z 90. let. Zasvěcen byl Panně Marii. Šlo pravděpodobně o trojlodní baziliku s dvojvěžovým západním průčelím (pokud nebylo až pozdně gotické), jejíž kněžiště bylo přizpůsobeno liturgickým hodinkám řeholní komunity johanitů ze sousedící komendy. Tento stav pravděpodobně přetrval do požáru roku 1498, po němž byl chrám částečně přebudován: snad až tehdy získal nové pozdně gotické presbyterium a západní předsíň s dodnes dochovanou krouženou žebrovou klenbou. Podle Willenbergovy kresby z roku 1602 nové presbyterium výrazně převyšovalo původní trojlodí a spolu s dvojvěžím dodávalo farnímu chrámu monumentální charakter. Rokem 1542, kdy se johanité (maltézští rytíři) vzdali duchovní správy v Kadani, započala souvislá řada neřeholních farářů a děkanů. Jedním z nejvýznamnějších byl v polovině 18. století Leopold Roch, který dokončil barokizaci kostela a uprostřed náměstí zřídil sloup Nejsvětější Trojice (1755). Zmíněná barokní přestavba probíhala ve dvou fázích. Nejprve bylo v polovině 17. století (po r. 1654) za účasti italských architektů přestavěno průčelí a západní polovina chrámu. Staré středověké trojlodí se tím proměnilo ve vysoké jednolodí s postranními kaplemi podle chrámu Il Gesù v Římě. Došlo též ke změně zasvěcení a kostel je od té doby znám pod titulem Povýšení svatého Kříže. Zhruba o století později (po r. 1746) přestavěl kadaňský architekt Jan Kryštof Kosch pozdně gotické presbyterium do vznosné barokní formy. Chrám byl spolu s městem těžce poškozen velkým požárem v říjnu 1811, kdy se zřítily klenby i s nástropními malbami. Znovu vysvěcen byl kostel o dvě léta později. Jeho dnešní zařízení je dílem dovezeno odjinud (např. hlavní oltář a kazatelna pocházejí ze zrušeného kostela sv. Michaela v Litoměřících), anebo zhotoveno v novobarokním slohu v průběhu 19. století. bohoslužby: po až pá v 17:15, v so v 08:00, o nedělích a svátcích v 08:30

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube