07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Prohlídka věže a zvonu

Informace o kostele

WWW: https://www.omifarnostizapad.cz//

GPS: Loc: 49°59'29.194"N, 13°13'51.152"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: František Pešík

Návaznost na dopravu:

 Spojení autobusem: z Plzně CAN v 16:50 a 18:45 z Plas v 16:06, 16:15 a 17:37 z Kralovic v 17:20 z Nečtin v 17:28 z Rabštejna nad Střelou v 18:30

Kostel sv. Jana Křtitele je dominantou západní strany manětínského náměstí. Jeho existence je doložena již k roku 1182. V roce 1712 vypukl v Manětíně rozsáhlý požár, který zničil kostel, zámek a polovinu města. Do dnešní podoby byl přestavěn stavitelem Janem Jiřím Hessem podle projektu Tomáše Hafeneckera. Dokončený chrám byl vysvěcen 24. června 1717 pražským světícím biskupem Danielem Josefem Mayerem. Interiér kostela tvoří převážně barokní zařízení. Na hlavním oltáři je umístěn obraz Křest Kristův, namalovaný Petrem Brandlem. Jeho dílem jsou i obrazy nad postranními oltáři - sv. Anna s Pannou Marií a sv. Antonín Paduánský. Na severní straně presbytáře, nad vchodem do sakristie, visí obraz Ukřižovaný od Emanuela Dítěte z roku 1885. Na pilíři vítězného oblouku je zavěšen krucifix v životní velikosti od Josefa Herschera. Při bočních stěnách lodi naproti sobě stojí oltáře s obrazy Přátelství Kristovo a Ukřižovaný od Jana Františka Händela, prvního místního děkana. V zasklených rakvích na bočních oltářích jsou uloženy ostatky svaté Innocencie a Justiny, které v roce 1722 od papežů Klementa XI. a Innocence XIII. z římských katakomb získala Marie Gabriela Lažanská. Ta odkázala kostelu řadu dalších ostatků svatých (např. sv. Antonína Paduánského, sv. Jana Křtitele, sv. Jáchyma, sv. Terezie), umístěných v relikviářích pod rakvemi. Výklenek v jižní stěně kostela zaplňuje malý oltář s obrázkem Panny Marie loretánské, který si přivezl místní farář Václav Aleš Plešner, když doprovázel rodinu Lažanských na cestě do Říma a Loreta. Dřevěná nepodklenutá kruchta podpíraná dvěma mohutnými anděly (od Štěpána Borovce) nese varhany z dílny Leopolda Burkhardta z Lokte. Pravidelné bohoslužby: neděle v 8:00

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube