07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Krátký výklad k prohlídce kostela

Krátkým komentářem doprovodí prohlídku kostela Ing. Josef Ryšávka

Informace o kostele

WWW: https://farnostdrnovice.cz/

GPS: 49°15'5.04"N, 16°54'53.28"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Adolf Jílek

Kostel sv. Martina v Lulči se nachází na tzv. Liliové hoře. Kostel zde stál  již na počátku 15. století. Prvně je připomínán v r. 1406 společně s hradem. V roce 1672 měl tři oltáře, dvanáct obrazů a tři zvony. V roce 1719 byly do kostela nainstalovány první varhany.

V roce 1751 byla zahájena stavba nového kostela také na Liliové hoře na náklady lulečského farář P. Martina Dvořanského, který na stavbu věnoval veškerý zděděný majetek. Původní gotická stavba byla částečně zbořena a na jejím místě v letech 1751-1753 vznikl dnešní pozdně barokní chrám sv. Martina. V roce 1756 byl kostel slavnostně vysvěcen. 

V kosteleprobýhají bohoslužby výjímečně a to napaříklad na památku sv. Martina, během tzv. Tučapské pouti a při pohřbech na místním hřbitově.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube