07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kdo je sv. Wolfgang a proč jsme dnes v kostele v Zelené Lhotě?

Pokud se chcete dozvědět něco o tom, kdo byl sv. Wolfgang a jaký význam měl pro český národ, pak je krátká přednáška ideální příležitost.

Informace o kostele

WWW: https://www.farnost-nyrsko.cz/

GPS: 49°14'46.874"N, 13°10'16.454"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Hana Oravcová

Kostel čtvercového půdorysu s půlkruhovým zakončením, sakristií a malou věžičkou byl postaven v 18.století a byl znám svým krásně zdobeným interiérem, oltářem, dřevěnými sloupy a kůrem. Na hlavním oltáři z 18.století jsou plastiky sv. Wolfganga, sv. Václava, sv. Floriána, sv. Šebestiána a sv. Jana Nepomuckého. Ke kostelu patřila fara (nedochovala se - vyhořela, zůstal pouze plot), dům kostelníka (stále stojí - rekreační chalupa) a úzce spjatá s ním byla i stará škola (dnes v rekonstrukci). Od fary ke kostelu byly vybudovány kamenné schody, na jejichž spodním konci byl kříž. Okolo roku 1994 byl kostel opraven po čtyřicetiletém chátrání za totality. Zajímavost: Pohřby se dělily na chudé a bohaté, kdy při bohatém pohřbu došel farář až do domu nebožtíkova a průvod mířil odtamtud na kostelní hřbitov, zatímco při pohřbu chudého zesnulého musel být tento dopraven ke křížku u schodiště a smuteční průvod šel jen od fary ke kostelu.

   

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube