07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

PRAVOSLAVÍ od vzniku do současnosti, sv. mučedník biskup Gorazd II.

Individuální přednášky, ve kterých přítomné seznámíme se základními znalostmi o pravoslaví, příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, Českou pravoslavnou církev v období heydrichiády a s tím spojený život sv. muč. Gorazda II. a její současnost

Co je pravoslaví a jak vzniklo? Jaký mělo a dodnes má dopad na české dějiny? Jaký odkaz nese monastýr v Hrubé Vrbce?

 

Těchto a více otázek bude zodpovězeno při příležitosti Noci kostelů dne 7. června 2024 od 17:00 do 21:00.

Budeme se všem věnovat individuálně, popřípadě ve skupinách. Budete mít možnost nahlédnout do interiéru monastýru, resp. do kaple a muzea, kde Vám náš průvodce bude vše objasňovat a zodpovídat na Vaše případné dotazy.

V kapli si budete moci zakoupit svíčku, kterou umístíte do stojanu na svíčky. Tato pravoslavná tradice odkazuje na symbolickou obětinu Bohu a naději v Boží pomoc, která je vždy posílána všem, kteří se k Němu a Jeho svatým obracejí s vírou a v modlitbách.

Dále si budete moci zakoupit duchovní literaturu nebo jiné východní křesťanské předměty jako malé ikony, křížky apod. Za dary monastýru, který sám není výdělečný, budeme velmi vděční.

Během Vaší návštěvy Vás budeme doprovázet s krátkou přednáškou základních znalostí pravoslavné teologie, příběhu monastýru sv. Gorazda a historií naší Církve od dob Velké Moravy po současnost. Přednášku nabízíme v českém a popř. anglickém jazyce.

Počas celovečerního programu v pozadí uslyšíte nádherné pravoslavné chorály v řeckém a církevně-slovanském jazyce.

 

Budeme se na vás těšit!

bratr Petr a sestra Angelina, členové pravoslavné církevní obce v Hrubé Vrbce

Informace o kostele

WWW: http://www.facebook.com/PravoslavHrubaVrbka

Adresa kostela: Hrubá Vrbka 194

GPS: 48°52'5.728"N, 17°28'37.064"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Arkadiuzs Skibinski

Návaznost na dopravu:

PARKOVÁNÍ - Ze směru od Veselí nad Moravou a Tasova směrem k monastýru naleznete podél hlavní ulice v Hrubé Vrbce u obecního úřadu velké množství neplacených podélných parkovacích míst, které jsou od monastýru vzdálené asi 350 metrů.

AUTOBUSY - Autobusové stanice Hrubá Vrbka, kostelHrubá Vrbka a Hrubá Vrbka, ZD jsou monastýru nejblíže (zhruba 3 - 6 minut chůze).

Přímé spoje: Hroznová Lhota (spoj č. 940), Tasov, Lipov, Velká nad Veličkou (spoj č. 935), Kuželov (spoj č. 935, 940)

Spoje s jedním přestupem: Veselí nad Moravou (přestupný spoj č. 930/940 - 930 z Veselí n. M. do H. Lhoty, 940 z H. Lhoty do H. Vrbky)

PRAVOSLAVNÝ MONASTÝR SVATÉHO MUČEDNÍKA BISKUPA GORAZDA

Monastýr svatého Gorazda, celým názvem Pravoslavný monastýr svatého mučedníka biskupa Gorazda, je pravoslavný mužský klášter vybudovaný jako památník Matěje Pavlíka, pozdějšího biskupa svatého Gorazda II. (1879 - 1942), v jeho rodišti Hrubé Vrbce. Monaši (pravoslavní mniši) se zde v každodenní modlitbě a ve službě Boží snaží o oživení a zachování pravoslavné, cyrilometodějské církevní tradice, která byla na Moravu přinesena z Byzantské říše před více než tisíci lety.

Původně byl v Hrubé Vrbce r. 1989 vybudován památník biskupa sv. Gorazda II. s expozicí. O vybudování památníku se zasloužil pravoslavný kněz Alexandr Novák ze Znojma společně s místní obyvatelkou sestrou Gorazdou (vlastním jménem Růžena Prachařová, rozená Pavlíková). V r. 1992 byl rozšířen o monastýr. Nejedná se přímo o rodný dům sv. Gorazda, protože ten se nepodařilo vykoupit, ale stojí nedaleko a je na něm umístěna pamětní deska. Prvním představeným monastýru byl schiarchimandrita Kyril (Jaroslav Pospíšil, 1927–2003), spolu s ním obývaly klášter jen dvě další osoby. Po smrti schiarchimandrity, který je pochován u zdi monastýru, se stal představeným Jáchym (Roman Hrdý), pozdější biskup hodonínský (2009–2014), arcibiskup pražský (2014–2015) a posléze titulární arcibiskup berounský. Za jeho působení zaznamenal monastýr velký rozkvět.

Původně byl monastýr budován stylově s respektem k Horňácké tradici, pouze s dřevěnou věžičkou krytou šindelem. V roce 2017 však proběhla celková rekonstrukce, která původní vzhled stavby zásadně změnila. Z této doby pochází dvě výrazné zlaté věžičky na hlavní budově zhotovené po vzoru východní Evropy.

Součástí monastýru je i kaple, kterou vyzdobil freskami Ľubomír Kupec, slovenský kněz působící nyní v Americe. Na čelní fresce je zobrazen Kristus s Pannou Marií a Janem Křtitelem, na bočních stěnách je ukřižovaný Kristus s matkou a apoštolem Janem, sv. Cyril a Metoděj a dále čeští světci sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Ivan, sv. Prokop a sv. Gorazd.

K dnešnímu dni slouží v monastýru duchovní otec Mgr. prot. Arkadiuzs Skibinski.


MONASTÝR SVATÉHO GORAZDA NABÍZÍ:

  • Pravidelné pravoslavné bohoslužby konané každou neděli a velké svátky
  • Prodej duchovní literatury a menších duchovních potřeb (ikony, křížky apod.)
  • Každoroční organizace a spoluúčast na pravoslavných poutí, především gorazdovská pouť konaná přímo v monastýru
  • Nabídka křestu, posvěcení movitých i nemovitých věcí (domy, byty, auta, kříže, ikony,..), svatby, pohřbů a jiné obřady

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube