07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Komentovaná prohlídka věže a náhrobních kamenů

Informace o kostele

WWW: http://www.khfarnost.cz

GPS: 49°54'27.628"N, 15°19'27.125"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Monika Trdličková

Návaznost na dopravu:

6 km západně od Čáslavi

Původně gotický jednolodní kostel z 2. pol. 14. stol. Jako kostel farní připomínám již r. 1352. V 18. stol. kostel zachvátil požár, následně byl přestaven. Poslední oprava r. 1907. U kostela hřbitov, sochy sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého. Kostel sv. Jana Křtitele je původně kostelem gotickým z doby po polovině 14. století. Jakožto farní kostel byl připomínám již roku 1352. Z této doby je také presbytář a patrně i obvodové zdivo lodi. Horní patro presbytáře a lodi bylo postaveno snad po požáru v 18. století; přístavby novodobé, poslední oprava roku 1907. V polovině 18. století byla vystavěna zděná zvonice s barokní fasádou a mansardovou. Jednolodní kostel s trojboce zakončeným presbytářem s opěráky a sakristií po jižní straně a s přístavky po severní straně lodi. Portály jsou pseudogotické, jižní portál gotický hrotitý se zkosením, přetesaný. Z gotické klenby presbytáře se zachovaly pouze výběhy klínových vyžlabených žeber a dvě konzoly při triumfálním oblouku. V jižní stěně presbytáře je hrotitý portálek se zkoseným ostěním do sakristie.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube