07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Skupina ELTHIN – středověká a renesanční hudba

Koncert středověké hudby a povídaní o nástrojích či zajímavostech o původu a obsahu skladeb.

Externí WWW odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=KFRUM_iNzZ4

Informace o kostele

Adresa kostela: Františkánské náměstí 12

GPS: Loc: 50°4'39.877"N, 12°22'4.537"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: PhDr. Tomáš Dostál

Kostel je součástí kláštera minoritů, který založili měšťané Hechta z Podhradu a Honnigara ze Seeberku, někdy před rokem 1247. Stavby konventu, které byly postaveny bezprostředně po jeho založení, byly i s kostelem zničeny během velkého požáru celého města v roce 1270. Již 26. dubna 1285 byl však za přítomnosti krále Rudolfa Habsburského vysvěcen řezenským biskupem Heinrichem nový kostel ve jménu Zvěstování Panny Marie. O čtyři dny později proběhla v jeho zdech svatba českého krále Václava II. s Rudolfovou dcerou Guttou. Po husitských válkách klášter upadal, papežskou bulou z roku 1463 byla provedena jeho reforma na františkánský. Doba rozkvětu kláštera spadá na počátek 18. století. Z té doby pochází i dnešní podoba. Stavební úpravy probíhající v letech 1707-33 daly areálu dost nevýraznou podobu. Františkáni přečkali i nepříznivou dobu josefínských reforem a tak definitivně ukončili své působení v Chebu až roku 1951, kdy byl žebravý řád z kláštera vyhnán. V roce 1991, byl klášter i kostel, které za socialismu značně zchátraly, vrácen církvi. Ta ho odprodala městu a v současné době se zde konají nejrůznější kulturní akce a výstavy.  

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube