07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Koncert - hudební uskupení Karolína

Informace o kostele

GPS: 49°0'15.84"N, 15°20'29.04"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Karel Janů

Poutní kostel Božího Těla stojí na pahorku mezi stromy severozápadně od příhraniční obce Slavonice. Původní kaple byla postavena na místě, kde byla podle legendy nalezena hostie z ukradené monstrance farního kostela ve Slavonicích. Kaple pocházející z roku 1491 byla v průběhu let opravována a dostavována až do dnešní podoby. Ke dvoulodnímu gotickému kostelu byla připojena loretánská kaple s uctívanou sochou Panny Marie Loretánské. Interiér kostela upoutá především rokokovým oltářem Božího Těla a hlavní barokní oltář s obrazem Korunování Panny Marie. V kostele je dalších šest oltářů. Vnější stěnu kostela zdobila malba, která byla nahrazena mozaikou sv. Kryštofa. V blízkosti kaple je Poustevnická studně s pramenem zdravé vody, domek u kostela býval poustevnou. Kostel je nejstarším eucharistickým poutním místem na sever od Alp.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube