07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Ukončení akce modlitbou a žehnáním obci a farnosti

Informace o kostele

WWW: http://farnostsj.cz

GPS: 49°34'40.175"N, 17°57'40.868"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pavel Bezděk

Římskokatolický kostel sv. Václava se nachází v severovýchodní části historického centra Starého Jičína.

O zbudování kostela nejsou doklady, ale váže se k 12. století. První písemně doložena zmínka o kostelu je až z roku 1376. Původní farní chrám kdysi tvořila jen dnešní jižní kaple sv. Kříže. Za časů Karla ze Žerotína byl v průběhu 2. poloviny 16. století renesančně přestavěn. Tehdy získala věž svou specifickou atiku. Další výrazné stavební úpravy proběhly v době barokní, kdy v letech 1715 - 1721 na náklady Antonína Zena z Dannhausenu, majitele starojičínského panství, byl zhotoven nový presbytář, patrová tribuna, kostelní klenba a nová okna. K další zásadní změně interiéru došlo až v polovině 19. století, kdy byly strženy dva dřevěné kůry a místo nich postavena jedna zděná hudební kruchta.

Pod otářem kostela byla nalezena krypta která obsahovala také měděnou rakev se znakem Žerotínů z roku 1613 se čtyřmi rodokmeny. Ovšem tato krypta byla při výstavbě mramorové dlažby zasypána z důvodu stability kostela. Z východní strany ke kostelu přiléhá taky hrobka rodu Deymů, posledních majitelů starojického panství, kteří jej vlastnili až do roku 1945. Kolem chrámu se nacházel dříve hřbitov. Ten byl později nahrazen novým, rozkládajícím se severně, na úpatí kopce. Za zmínku stojí také kryté schodiště, které propojuje areál kostela se starou farou. Ve věži se nachází tři zvony; největší z nich (sv. Václav) o váze 3000 kg pochází z roku 1579, dále (Maria a sv. Cyril) z roku 1603 a 1735.

 

http://www.petrjanecek.cz/obrazky/denik/2010/stary_jicin/09.JPG

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube