07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Pražská Kantiléna

Dívčí pěvecký sbor Pražská kantiléna

Informace o kostele

WWW: http://www.svmikulas.cz

Adresa kostela: Staroměstské nám.

GPS: 50°5'16.688"N, 14°25'11.191"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Martina Viktorie Kopecká

Návaznost na dopravu:

metro A - stanice Staroměstská

bus 207, 194 - zastávka Staroměstská

tram 2,17, 18 - zastávka Staroměstská

Chrám Sv. Mikuláše patří k nejstarším na Starém Městě pražském, v pramenech je v souvislosti s povodní poprvé zmiňován již k roku 1273. V původním farním kostele s velkou kazatelskou tradicí působil Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova a další předchůdci husitství a reformace. V roce 1635 připadl kostel benediktinům z emauzského kláštera Na Slovanech, kteří při něm začali budovat klášter, postupně přikupujíce přilehlé domy a pozemky. Připravovala se i rozsáhlá obnova chrámu, ale nakonec bylo rozhodnuto zbourat starý kostel a postavit nový. Stavební práce zahájili v roce 1732 a v roce 1737 byl kostel vysvěcen. Autorem projektu byl slavný architekt pražského baroka Killian Ignác Dienzenhofer. Hlavní průčelí chrámu směřovalo původně do malého náměstí zvaného "kurný trh" a celý kostel byl obestavěn dalšími, dnes již zbořenými budovami. Urbanistické uplatnění chrámu tak bylo odlišné od současného stavu, kdy je kostel součástí obvodové zástavby tvarově nedokončeného, nepravidelného prostoru Staroměstského náměstí a obrací se do něho šikmo hlavní jižní fasádou, zdůrazněnou nárožními věžemi a kopulí. Staroměstský kostel sv. Mikuláše patří k Dienzenhoferovým vrcholným dílům a jeho komplikovaně utvářený vnitřní prostor se zajímavou světelnou režií a malebnou plastičností je jedním z nejsugestivnějších pražských chrámových interiérů.

V souvislosti s reformami Josefa II. byl kostel a klášter v roce 1787 zrušen a cenné vnitřní zařízení bylo rozprodáno a odvezeno. Samotný kostel převzal magistrát města Prahy a tím de facto tento kostel zachránil před zkázou.

Krátce zde byla umístěna sýpka a později archiv spisovny. V roce 1865 byl kostel přechodně využíván pro kulturní účely poté, co byl upraven na koncertní síň. V roce 1871 se vrátil bohoslužebným účelům, když byl pronajat Ruské pravoslavné církvi. Z tohoto období mimo jiné pochází nádherný křišťálový lustr, vyrobený v harrachovských sklárnách v severních Čechách.

Klášterní budova byla zbourána v roce 1898 a na jejím místě byl zbudován novobarokní obytný dům. V roce 1916 byl chrám proměněn v posádkový kostel a důkladně opraven, přičemž interiér doplnila řada nových soch, obrazů a umělecko-řemeslných doplňků v novobarokním slohu.

Od roku 1920 slouží chrám Církvi československé husitské, která byla na tomto místě v lednu téhož roku vyhlášena.

V chrámu sv. Mikuláše se po většinu roku konají koncerty renesanční, barokní a klasické hudby. Bohoslužby s večeří Páně se konají každou neděli v 10 hodin, bohoslužby slova každou středu ve 12 hodin. 

 

Na Noc kostelů bude chrám otevřen od 18.00 do 22.00 hodin k prohlídce chrámové lodi.

                      

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube