07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Slavnostní vyzvánění zvonů

Informace o kostele

GPS: 49°26'25.516"N, 17°38'46.743"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Miroslav Jáně

Blazická farnost s kostelem Povýšení sv. Kříže, benedikovaným 20. července 1788, vznikla v r. 1784 vyfařením ze soběchlebské a bystřické farnosti. Původní místní kaplanství bylo povýšeno na kuracii a posléze na faru. Farnost se rozkládá na území dvou krajů (zlínského a olomouckého) a přísluší k holešovskému děkanátu; kromě Blazic do ní patří ještě obce Radkova Lhota, Sovadina a Žákovice. V současné době je spravována ze Soběchleb. Kostel je jednolodní podélnou pozdně barokní stavbou, zakončenou pravoúhlým presbytářem a sakristií. Je zapsán v seznamu kulturních památek. Jeho vnitřní zařízení bylo zpočátku chudé. Z tehdy zrušeného kostela na Sv. Hostýně sem byl darován jeden z oltářů, dvě zpovědnice a další drobné vybavení. Dnešní dřevěný hlavní oltář pochází z Domanína u Kyjova, odkud byl zakoupen r. 1935. Obraz Krista na kříži se sochami Panny Marie a sv. Jana Evangelisty od neznámých autorů byl pořízen v r. 1898. Kostel je rovněž vybaven velmi zdařile provedenou křížovou cestou, sochami Božského Srdce Páně, Neposkvrněného Srdce Panny Marie a také Božím hrobem. Okenní skla jsou ozdobena postavami svatých, na klenbě presbytáře se nachází vyobrazení Krista Krále. Ze tří rekvírovaných kostelních zvonů byl zachráněn nejstarší z nich, ulitý v r. 1782. Na blazické varhany hrával mladý Leoš Janáček, pozdější významný hudební skladatel, když o prázdninách navštěvoval na blazické faře svého strýce P. Jana Janáčka. Přírodovědnou zajímavostí je skutečnost, že v podkroví kostela sídlí letní kolonie netopýra večerního.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube