07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Tabla fotografií

Velikonoční bohoslužby

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostmostrava.cz

Adresa kostela: náměstí Msgre. Šrámka

GPS: 49°50'9.571"N, 18°17'19.641"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: František Urban

Návaznost na dopravu:

Zastávky MHD (DPO-ODIS): Elektra (3 min. chůze):

Bus: 99, Tram: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18

Jízdní řády DPO-ODIS (Ve webové aplikaci si prosím upravte výchozí a cílovou zastávku a v Rozšířeném zadání i čas. Podrobnosti spojů s přestupy je nutné rozkliknout).

KATEDRÁLA BOŽSKÉHO SPASITELE

Dříve bazilika Božského Spasitele je hlavní kostel ostravsko-opavské diecéze. Nachází se v Moravské Ostravě uprostřed náměstí Msgre. Šrámka a je druhým největším kostelem na Moravě, hned po velehradské bazilice.

Vybudována byla v letech 1883–1888 v novorenesančním slohu podle plánů Gustava Meretty, stavbu řídil ostravský architekt Clemens Hladisch (Klement Hladiš) a vnitřní výzdobu navrhoval Max von Ferstel. Slavnostní vysvěcení provedl olomoucký arcibiskup Theodor Kohn 16. července 1897. Katedrálním kostelem je od zřízení ostravsko-opavské diecéze, ke kterému došlo 30. května 1996.

Budova katedrály je trojlodní se zakončenou půlkruhovou apsidou. Hlavní loď je 14 metrů široká a 22 metrů vysoká, boční lodě jsou 7 metrů široké a 10 metrů vysoké. Celková délka budovy je 68 metrů. Nad katedrálou se tyčí dvě symetrické čelní věže vysoké 67 metrů. Dovnitř se vejde 4000 lidí, proto je katedrála druhá největší církevní stavba na Moravě (hned po bazilice na Velehradu). Ve výšce bočních lodí se nachází trojdílná římsa, kterou nese dvanáct volně stojících sloupů iónského slohu z pískovce. Klenba hlavní lodi je dělená pilastry v korintském slohu.

 

Obnova katedrály v roce 2015

22. listopadu 2015 byla slavnostně znovuotevřená katedrála Božského Spasitele v Ostravě. V rámci slavnostní bohoslužby byl v katedrále uložen relikviář s ostatky papeže sv. Jana Pavla II.Rovněž byl posvěcen restaurovaný svatostánek.

Při slavnostním otevření byly také poprvé spuštěny transparentní displeje umístěné v zadních oknech katedrály. Jedná se o moderní technologii, která současnými technickými prostředky navazuje na tradiční vitráže v oknech kostelů. Transparentní displeje ve vypnutém stavu vypadají jako běžné sklo, avšak po spuštění programu dokáží zobrazovat výtvarný obsah. Ve vitrínách v bočních lodích katedrály jsou k vidění cyklicky obměňované výstavky a interiér je nově doplněn také o panely, jejichž obsah připomíná nejen historii katedrály, ale také pestrou paletu historicky pozoruhodných církevních památek na území ostravsko-opavské diecéze.

 

Katedrála je po rekonstrukci celodenně zpřístupněna pro všechny návštěvníky v čase mezi ranní a večerní bohoslužbou, vždy od úterý do soboty, v neděli a o státních svátcích pak v odpoledních hodinách. Pro účely zpřístupnění je v zádveří katedrály nově umístěna recepce, kde je možné získat informace, tiskoviny, zapůjčit si audioprůvodce, popřípadě zakoupit turistickou známku, magnetku či jiné drobné upomínkové předměty. K dispozici je rovněž turistické razítko s motivem katedrály.

 

Celkové výdaje na opravu a vybavení katedrály v letech 2014-2015 dosáhly 68 mil. Kč, z čehož 65 mil. Kč tvoří výdaje stavební a 3 mil. Kč výdaje na vybavení, projekty a související činnosti.​

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube