07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Varhanní recitál

Varhaník - Lukáš Kubenka

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostmostrava.cz

Adresa kostela: Kostelní náměstí

GPS: 49°50'8.52"N, 18°17'40.92"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: František Urban

Návaznost na dopravu:

Ostrava, Most M. Sýkory (4 min. chůze):

Bus: 22, 71, 99 Trol: 101, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113. Jízdní řády DPO-ODIS

 

Výstaviště (8 min. chůze):

Bus: 99 Tram: 4, 10, 12, 14. Jízdní řády DPO-ODIS

 

Elektra (10 min. chůze):

Bus: 99 Tram: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18. Jízdní řády DPO-ODIS

 

(Ve webové aplikaci si prosím upravte výchozí a cílovou zastávku a v Rozšířeném zadání i čas. Podrobnosti spojů s přestupy je nutné rozkliknout).

 

Kostel svatého Václava patří mezi nejstarší a nejvýznamnější kulturně-historické ostravské památky. Jedná se o trojlodní stavbu s přilehlými kaplemi a gotickou věží zakončenou později renesančním cimbuřím.

Postaven byl ve 13. století v pozdně gotickém stylu. Nejstarší doložená zmínka je z roku 1297, budova samotná však stojí na starším románském základě. Podle pověstí se kdysi jednalo o pohanskou svatyni, v níž působili svatý Cyril a Metoděj. Presbytář nové budovy byl postaven okolo roku 1310 a chrámová loď byla dokončena kolem roku 1340. Nový kostel byl postaven jako trojlodní s odsazeným presbytářem ukončeným pěti stranami osmiúhelníku. Vnitřek zůstal nezaklenut a byl uzavřen pouze trámovým stropem. Příčná loď a věž byly přistavěny počátkem 14. století. Kostel byl rozšířen ve století šestnáctém. Původní trámový strop nahradila v roce 1539 cihlová síťová klenba. Roku 1583 byla budova nově zastřešena, v roce 1603 vestavěna kruchta. V téže době byl interiér vybaven renesančními doplňky, např. dvěma sloupky s korintskými hlavicemi, podklenutí hřebínkovou klenbou a dekorativními malbami ve cviklech arkád. V baroku byly přistavěny postranní centrální kaple se třemi apsidami završené kopulí s lucernou. Došlo také k úpravám oken a k protažení věže. V 19. století proběhla přestavba ve stylu klasicismu, která odstranila některé gotické prvky. V roce 1803 byla zbořena gotická sakristie na evangelijní (t.j. severní) straně, roku 1839 byla dřevěná střecha nahrazena plechovou a v letech 1893–1898 proběhla generální oprava v duchu novogotiky. Vlivem dlouhodobého podmáčení, provozu těžké dopravy v okolí, poddolování a nedostatečné údržby došlo k vážnému narušení statiky. Od roku 1997 proto probíhala rozsáhlá rekonstrukce, která skončila v roce 2004. V roce 1998 se zde našla lidská kostra, jejíž hruď byla zatížena keramickou deskou a v ústech měla tři mince. Historikové soudí, že se jednalo o strach, aby se z mrtvého nestal upír. Poblíž kostela se nachází nové biskupství ostravsko-opavské.

 

Bohoslužby:   sobota  7:30 hod

 

 

 

  

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube