07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Noc kostelů 2024

Kostel Navštívení Panny Marie v Zašové

Program:

18.00 - mše svatá

19.00 - zvonění zvonů

19.05 - přednáška „Panna Maria korunovaná“, doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

20.00 - 21.00 - žáci ZUŠ Alfréda Radoka – koncert na molu u jezírka v klášterní zahradě

20.00 - 21.00 - komentovaná prohlídka kostela s průvodci (zdarma)

Program probíhá na místě mimo kostelPřejít na mapu

Informace o kostele

WWW: http://www.zasova.net

GPS: GPS Loc: 49°28'38.282"N, 18°2'34.098"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Polášek

Návaznost na dopravu:

Valašské Meziříčí - Rožnov p. R. a zpět - vlakem i autobusem

Barokní kostel byl vystavěný v 18. století majitelem rožnovsko-meziříčského panství Karlem Jindřichem ze Žerotína, k čemuž odkazuje znak rodu Žerotínů umístěný v průčelí kostela. Poutníci sem přicházeli se svými prosbami k milostnému obrazu Panny Marie Zašovské, který je umístěn na hlavním oltáři kostela. Již dějepisec Středovský poznamenal roku 1710, že obraz Panny Marie působí zázraky od starodávna. Zprávu o jednom z nejstarších uzdravení podává obraz, který dal z vděčnosti za uzdravení namalovat meziříčský děkan Ondřej Helmesiniho roku 1707. O jiném vyslyšení prosby svědčí další obraz z roku 1745 - podle pověsti za uzdravení jednoho němého a jednoho chromého dítka. Vedle kostela byl vystavěn Klášter Trinitářů, ve kterém je dnes Domov pro osoby se zdravotním postižením. Zašová je známé valašské poutní místo. Nejvýznamnější akcí je zašovská pouť, která se koná pravidelně první neděli v červenci. Poutě mají několik staletí dlouhou tradici a byly zaznamenány už v roce 1672. Kromě údolí Stračky, přírodního poutního místa, patří k zajímavostem i chráněný mokřad Pod Hájem v západní části obce, kde žijí některé chráněné druhy ptactva, vodních živočichů a rostlin. Víte, že poutní areál Stračka s mariánským pramenem je opředený pověstmi o rytíři zachráněném Pannou Marií před pronásledováním Tatary? Možnosti prohlídek: květen - září: sobota: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, neděle a st. svátky: 13.00 - 17.00

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube