07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Hudební skupina Elegance - koncert

synth/pop/rock - hudební pohlazení po duši

Externí WWW odkaz: www.hsElegance.cz

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostostrov.cz

GPS: 50°18'33.923"N, 12°52'19.862"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Emilie Veverková

Jednolodní kostel s okoseným východními nárožími lodi, krytý eternitovou valbovou střechou. Při východní stěně lodi kostela je připojena v ose hranolová, v horní části osmiboká věž s břidlicovou jehlancovou střechou. V přízemí věže, v místě původního presbytáře, je umístěna sakristie. Nároží věže jsou podepřena mladšími jednou odstupňovanými cihlovými opěrnými pilíři. Hlavní průčelí kostela s obdélným vchodem a obdélným, polokruhově zakončeným oknem v ose je členěno zdvojenými pilastry a nikami. Nad průčelím se vypíná nástavcový obdélný štít s volutami a nikou se sochou světce. Podélné stěny kostela jsou prolomeny čtyřmi osami obdélných, polokruhově zakončených oken. Vnější stěny kostela jsou členěny lizénovými rámci v omítce.

Převzato z Památky a příroda Karlovarska

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube