07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Výstava obrazů Jany Wienerové - z cyklu "Brány"

J. Wienerová spojuje profesionalitu výtvarnice s myšlením teoložky: "Jsou okamžiky v životě lidském, kdy se nám otevřou určité skutečnosti. Jako by se otevřela brána. Některé vedou k tomu dobrému, po čem toužíme, jiné jsou mámivé, jiné tragické."

Informace o kostele

WWW: http://www.husuvsbornovapaka.cz

Adresa kostela: Kumburská 316

GPS: 50°29'41.901"N, 15°30'39.122"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Aleš Tomčík

Návaznost na dopravu:

aneb kde nás najdete:

 

Husův sbor Církve československé husitské v Nové Pace se nalézá při Kumburské ulici. Stavba od architekta Josefa Kavana z Nové Paky pochází z roku 1937. Zděná trojlodní stavba na podélném půdorysu má před vstupními dveřmi přes celou šířku hlavního průčelí velkou otevřenou terasu podepřenou sloupy, na kterou se vystupuje po širokém přímém přístupovém schodišti. Na východní straně budovy s modlitebnou je mohutná hranolová věž završená papežským křížem, na západní straně je správní budova s bytem faráře. Střecha budovy je valbová, věž má střechu rovnou, okna modlitebny a věže jsou složena z tabulí ve tvaru ležatého obdélníku. Celou stavbu po obvodu rámuje sokl o výšce 1, 5 - 1, 8 m. Dvěma vstupními dvoukřídlými prosklenými dveřmi se vstupuje do zádveří, odkud je přístup na schodiště, které umožňuje přístup na kruchtu a na věž, a vstup do modlitebny. V modlitebně (o rozměrech cca 13, 5 x 15 m) jsou lodě oddělené vždy dvojicí kulatých sloupů, stropy rovné, některá okna mají výplně s figurálními motivy od Josefa Plachoty z roku 1938. Kruchta je vynesena nad prostorem zádveří a částečně vystupuje do prostoru modlitebny. Dlažby jsou provedeny z teraca. Ohradní zeď objektu Husova sboru je vystavěná na severovýchodní straně stupňovitě z betonových podezdívkových kvádrů s pletivem v kovových rámech. Délka ohradní zdi je zde cca 17 m.

Prostor ke sboru přilehlého hřbitova je vymezen kamennou podezdívkou vysokou 1 m s drátěným pletivem, v délce cca 35 m.

Ve věži kostela jsou umístěny tři zvony, které sem byly přeneseny ze zrušeného kostela v Rudníku. Velký zvon zavěšený uprostřed má výšku 93 cm, průměr 105 cm, po obvodu nápisy v němčině a vročení 1868. Střední zvon má výšku 75 cm, průměr 73 cm, po obvodu nápisy v němčině a vročení 1868. Třetí nižší zvon má výšku 65 cm, průměr 73, 5 cm, po obvodu nápisy v němčině a vročení opět 1868. Jedná se o klasicistní zvonařskou práci německé provenience. (Původní zvony byly rekvírovány v průběhu 2. světové války.)

Ministerstvo kultury dospělo k závěru, že soubor věcí souvisejících s objektem Husova sboru v Nové Pace (sestávající z objektu Husova sboru, přístupového schodiště, ohradní zdi, oplocení a tří zvonů) s pozemky, je významným dokladem funkcionalistické sakrální stavby s kvalitně upraveným okolím. Dokládá schopnost funkcionalistického architektonického stylu vyřešit i úlohy vzdálené pouhé užitkovosti. Představuje stavebně dochovanou ukázku meziválečné moderní architektury, která se poměrně vzácně prezentuje právě prostřednictvím církevních staveb. Nedílnou součástí objektu jsou i urbanisticky vyřešené okolní pozemky s oplocením. V objektu jsou druhotně užity klasicistní zvony ze zrušeného kostela. Husův sbor byl v roce 2004 prohlášen za kulturní památku.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube