07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Degustace mešních vín z produkce Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž, s.r.o., před kostelem

Externí WWW odkaz: www.arcibiskupskevino.cz

Informace o kostele

WWW: https://farnostuhostroh.cz

GPS: Loc: 48°59'4.959"N, 17°23'20.68"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Vlastimil Kuřimský

Návaznost na dopravu:

Vlakem na trase Brno hl. n. - Uherské Hradiště (trať 340). Autobusem z Uherského Hradiště či Veselí nad Moravou. Město leží na trase silnic I/55, I/71 a II/495. Upozornění: V současné době probíhá rekonstrukce silnice I/55. Doprava po této komunikaci je povolena pouze na zvláštní povolení. Objízdné trasy: http://www.onves.cz/files/upload/uzavirka/1.pdf

Tato pozdně barokně-klasicistní stavba svým výrazným průčelím vystupujícím poněkud z řady domů vévodí celému prostoru náměstí Sv. Ondřeje. Její historie čítá již více jak čtvrt tisíciletí, je však pouhým pokračováním historie mnohem starší, kdy na původním místě stál kostel mnohem menších rozměrů a skromnějšího vybavení zřejmě brzy po založení města ve 13. století.

   

Průčelí Průčelí je členěno pilastry s římsovou hlavicí v kombinaci s lisénovými rámy a mezipatrovými římsami. Po obou stranách vchodu jsou situovány půlkruhové niky se sochami světců - vpravo sv. Jan Sarkandr a vlevo sv. Jan Nepomucký. Atika je završena trojúhelníkovým štítem ve vrcholu s dvouramenným křížem a na nárožích dekorativními vázami. Uprostřed tympanonu je umístěn kruhový hodinový ciferník.

Věž Kostelní věž byla vybudována po levé straně chrámu. Věž je zakončena polygonálním nadstavcem přecházející v oktogonální lucernu završenou makovicí s křížem. Výška věže činí cca. 45 m. Uvnitř jsou zavěšeny zvony zasvěcené sv. Ondřeji a sv. Václavovi každý o váze asi 2.000 kg.

Loď kostela Kostel sv. Ondřeje je jednolodní orientovanou stavbou s krátkou příčnou lodí. Nad presbyteriem se vypíná klenutá kopule s lunetovými výsečemi. V podélné ose měří 39,55 m a v příčné ose 19,35 m. Strop je v lodi vysoký 15,2 m a v kopuli 19,2 m. Po stranách je vnitřní prostor chrámu lemován podkovovitými oltářními nikami a pilastry s římsovými hlavicemi. Nad pilastry probíhá bohatě profilovaná kordónová římsa. Loď kostela je zaklenuta valenou klenbou s výsečemi. Kruchta spočívá na dvou pilířích, zaklenuta třemi poli valené klenby. Pod kůrem nalevo od vstupních dveří je umístěna socha Panny Marie Lurdské zhotovená z bílého mramoru. Vnitřní výbavu kostela tvoří šest bočních oltářů zasvěcených sv. Floriánovi, sv. Rochovi a sv. Vendelínovi, sv. Antonínu z Padovy, sv. Janu Křtiteli, Panně Marii, sv. Janu Nepomuckému a sv. Tekle. Mimoto směrem k hlavnímu oltáři po levé straně jsou ve dvou apsidách vystaveny sochy sv. Františka a socha Božského srdce Ježíšova, pod níž je umístěna křtitelnice ve tvaru stylizované mušle s dřevěným víkem v podobě stříšky s taškami a nad ní sousoší křtu Krista v tradičním pojetí. Na obvodových zdí je rozmístěno 14 zastavení křížové cesty od Antonína Přečovského z roku 1925.

Presbyterium ( kněžiště) V současnosti presbytář je navržen v pokoncilně liturgické dispozici, která je tvořena obětním oltářem, ambónem a sédesem umístěným pod křížem. Hlavní oltář, umělecké řezbářské dílo, v roce 1895 vytvořil J. Riffesserem. Vévodí mu socha patrona chrámu sv. Ondřeje. Dále jej tvoří v horním patře zleva sousoší sv. Cyrila a Metoděje a napravo sv. Petra a Pavla, v dolní části vlevo sochy sv. Josefa a sv. Anny a vpravo jsou sochy P. Marie a sv. Barbory. V levé části kněžiště je kazatelna s plným zábradlím a s plastikami evangelistů a jejich atributy. Nahoře nad čtyřstrannou ambonou je šestistranná stříška na okraji zdobená motivem čabraky. Ve spodní části je vyobrazena holubice se svatozáří, nahoře o trojdílný volutový podstavec jsou opřeny desky desatera a na samém vrcholu je socha dobrého pastýře stojícího na zeměkouli.

Kontakt:

Římskokatolická farnost Uherský Ostroh nám. Sv. Ondřeje č.p. 36 687 24  Uherský Ostroh tel. +420 / 605 885 920  URL: www.uhostroh.farnost.cz E-mail: [email protected]

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube