07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Prohlídka kostela s výkladem

Informace o kostele

GPS: 49°46'26.411"N, 14°49'53.544"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: ThDr. Miloslav Kněz

Návaznost na dopravu:

Sjezd na Divišov z dálnice D1 na 41km, směr Benešov, za Divišovem po několika km vlevo na Třeběšice.

Římskokatolická farnost Divišov. Původně románský kostelík z doby kolem roku 1200 u tvrze Debrník postavený, do dnešní doby přestavěný v 18. a 19. století, když jej spravovali emauzští benediktíni z Prahy. Z této doby pochází také novorománský deskový oltář, na kterém jsou v beuronském slohu vyobrazení patroni "českého nebe".

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube