07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Informativní nástěnky o farnosti

Informace o kostele

GPS: 49°41'2.545"N, 17°13'20.701"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Kateřina Kotková

Stavba farního kostela svatého Vavřince byla dokončena roku 1787. Jde o volně stojící podélnou klasicistní jednolodní sakrální architekturu.  Západnímu průčelí dominuje hranolová věž, v níž jsou zavěšeny 4 zvony, dva pocházejí ze 17. století.  Obraz sv.Vavřince na hlavním oltáři namaloval František Bzirský (1861). Cenné jsou obrazy na bočních oltářích od malíře moravského baroka Jana Kryštofa Handkeho. Varhany, postavené Johanem Gottfriedem Halbichem z Králík v roce 1732, byly zrestaurovány v letech 2008-2017.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube