07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Komentovaná prohlídka kostela

Informace o kostele

WWW: https://uhrineveska.farnost.cz/ , http:// https://www.facebook.com/farnostuhrineves/

Adresa kostela: Mírová

GPS: 50°0'36.371"N, 14°37'47.355"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Vladimír Menšík

Návaznost na dopravu:

autobus 226 z metra Háje – zastávka Škola Kolovraty

autobus 227 z metra Háje – zastávka Škola Kolovraty

vlak z Hlavního nádraží směr Strančice, Benešov – zastávka Kolovraty

Kostel sv. Ondřeje je prostá stavba zřejmě románského původu, v 18. století zbarokizovaná a rozšířená do dnešní podoby. Obec Kolovraty se v posledních letech rozrostla, což má vliv i na návštěvnost bohoslužeb a věkové složení účastníků. Mše sv. jsou zde pravidelně v neděli 11:30 a ve čtvrtky v 18:00h (zaměřená na rodiny s dětmi). Každý druhý pátek v měsíci je zde od 16 do 17 hodin výstav Nejsvětější Svátosti oltářní s možností adorace a svátosti smíření.


Do r. 1363 byl tu plebánem jistý Jan. Později náležely Kolowraty k statkům kláštera johannitů v Praze, jehož převor pak vykonával patronátní právo. Půdorys zdiva kostela ukazuje na původ snad románský (malá obdélníková loď s pravoúhlým presbytářem a polokruhovým vítězným obloukem).

Tento kostelík byl roku 1717 z větší části říčanským stavitelem Václavem Budilem znovu vystavěn a rozšířen směrem na sever, takže nynější presbytář je vzhledem k původnímu (nynější věži) o 90 stupňů otočen.

Zařízení kostela má jednoduché barokní tvary. Obraz sv. Ondřeje na hlavním oltáři pochází od Jakuba Husníka z roku 1861. Na prodlouženém stupni mezi oltářní mřížkou a lavicemi je umístěn nový dřevěný oltářní stůl jednoduchých tvarů.

Malé varhany positivového typu s mechanickou trakturou, 4 rejstříky v manuálu a 2 v pedálu, které jsou umístěny na hudební kruchtě, pocházejí z poloviny 19. století.V nízké rozložité věži kostela je zavěšen velký zvon z roku 1546, slitý zvonařem Stanislavem Klatovským v Starém Městě Pražském.

Kolem kostela se nachází dnes již nepoužívaný hřbitov.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube