07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Koncert žáku ZUŠ Chotěboř

Informace o kostele

WWW: http://www.chotebor.farnost.cz

GPS: 49°42'57.463"N, 15°40'10.524"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Křesťan

KAPLE POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

Původně hřbitovní kaple, postavena na místě bývalého obecního hřbitova, který zde byl v letech 1854 - 1947, po uzavření hřbitova u chrámu sv. Jakuba Většího. Hřbitov byl obehnán zdí, u níž stával i domek hrobníka.

 

Kaple je postavena v pseudogotickém slohu s některými pseudorománskými prvky podle návrhu architekta Františka Schmoranze. Stavba byla svěřena firmě stavitele Nepivody. Kaple je jednolodní. Strop kaple je zaklenut křížovou klenbou s bohatě profilovanými žebry. Strop předsíně je zaklenut valenou klenbou, kterou podpírají dva mohutné pilíře. Nad předsíní se nachází kruchta s varhanami. Strop kruchty s valenou klenbou a nad ní zděná věž. Návrh a úpravy interiéru provedli profesor chotěbořského Gymnázia Václav Fiala, Rudolf Novotný a Jan Brukner v letech 1926 - 1927.

 

Věž kaple byla v roce 1862 opatřena dvěma zvony. Větší sv. Anna a sv. Kateřina a menší sv. Emanuel a Panna Marie byly v roce 1916 zrekvírovány. V roce 1928 byly z dobrovolných příspěvků jednotlivců opatřeny nové 2 zvony, které slila firma Buřil a Weiss Z Kuklen. Ty byly zrekvírovány za okupace v roce 1942. Nových zvonů se kaple dočkala až v roce 2000. Sdružení pro obnovu zvonů v kapli Povýšení sv. Kříže z dobrovolných příspěvků zadalo zvonařské dílně Marie Tomáškové - Dytrychové v Brodku u Přerova výrobu dvou nových zvonů. Vetší byl zasvěcen sv. Kříži a menší sv. Václavu a sv. Janu Nepomuckému. Slavnostní vysvěcení a vyzdvižení do věže se konalo 16.9.2000.

 

Původně se v kapli konaly pravidelné bohoslužby i pro studenty chotěbořského Gymnázia v období 1. republiky a smuteční obřady. V současné době se zde konají smuteční obřady a bohoslužby  u příležitosti svátku Povýšení sv. Kříže (14.9.) a Vzpomíky na zemřelé (2. 11.).

 

Po zrušení hřbitova v roce 1947 bylo prostranství kolem kaple upraveno v park, který nese jméno Václava Fialy.

 

V blízkostí kaple Povýšení sv. Kříže, původně za hřbitovní zdí, stojí pomník padlým obětem 1. světové války. Sloužil pro celý okres, neboť neexistuje jmenný seznam padlých. Sousoší vyhotovil František Bílek z Dolního Újezdu u Litomyšle podle návrhu profesora chotěbořského Gymnázia Václava Fialy. Autorem architektonické části parku byl architekt Pražského hradu Otta Rotmajer. Slavnostně byl odhalen 6.7.1924. Po obsazení České republiky v roce 1939 Německem, na základě nařízení bylo nutné pomník padlým obětem odstranit. Místo zůstalo až do května 1945 bez symbolu. Po skončení 2. světové války zde byl postaven březový kříž, který až do července 1945 nahrazoval pomník padlým obětem. Původní pomník se na své místo vrátil v červenci 1945 a byl rozšířen i na oběti 2. světové války.

Kaple prochází postupnou opravou a odvlhčením.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube