07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Ochutnávka svatojakubské poutní cesty - I cesta může být cíl

3. ročník symbolické procházky po Cestě svatého Jakuba. Pouť směrem Santiago de Compostela zahájíme v 18.00 hodin v kostele v Ledcích. Cestu přes Krkavec zakončíme v chotíkovském kostele do začátku koncertu ve 20.00 hodin.

Kostel v Chotíkově leží na trase českého úseku mezinárodní poutní Cesty sv. Jakuba v systému dálkových pěších tras s cílem Santiago de Compostella ve Španělsku. Spojme dva body (kostel sv. Jakuba v Ledcích a kostel Povýšení sv. Kříže v Chotíkově) této severní větve české trasy, která vede z Prahy přes Karlštejn, Plasy k hraničnímu přechodu Železná a vydejme se pěšky na pouť, která obecně může znamenat pokání, očistu, smíření a obnovu duchovního života. I když tentokrát nemusíme dojít až ke hrobu sv. Jakuba, určitě zažijeme útrapy v podobě překážek na cestě (výstup na "horu" Krkavec, rozbouraný most přes karlovarskou silnici), ale i potěšení z dosaženého cíle.

Externí WWW odkaz: https://mapy.cz/s/nacemosesu

Informace o kostele

WWW: http://frantiskani-plzen.farnost.cz

GPS: 49°47'32.627"N, 13°19'11.574"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ilona Kašová

Návaznost na dopravu:

Do Chotíkova se dostanete autobusem nebo autem (první odbočka ze silnice směrem na Karlovy Vary) nebo pěšky z Plzně Košutky ze stanice městské hromadné dopravy Krašovská (dále po značené cestě) nebo od Globusu po silnici.

Kostel Povýšení svatého Kříže v Chotíkově
První zmínka o kostele je z r. 1352. Mohl stát již mnoho let před tímto datem a možná jej při svém poplužním dvoře dali postavit vladykové z Chotíkova. Již tento kostel byl zasvěcen „Povýšení svatého Kříže“. V roce 1650 se píše, že kostel byl velmi pěkný, ale kolem roku 1660 vyhořel a nyní je ve zříceninách. Nemá okna ani dveře a uvnitř je hromada kamení. Další zprávu sepsal malesický farář Jan Hana r. 1700. Mše sv. byla tehdy sloužena každou 3. neděli. Postupem času kostel opět chátral a r. l828 byl zavřen a rozbořen. Na jeho místě byl r. 1834 vystavěn nový kostel, který byl vysvěcen 20.září 1835. Je to jednolodní budova s věží na západní straně. Na hlavním oltáři v novém rámci z r. 1873 visí obraz Krista na kříži, malovaný na plátně, připisovaný Karlu Škrétovi – byl prý sem darován z některého zrušeného pražského kláštera. V r. 1908 byly ve věži kostela zavěšeny dva zvony, jeden výšky 0,7 m a průměru 0,71 m z roku 1662 a druhý z roku 1851. Nyní je ve věži pouze jeden zvon. Kolem kostela se rozkládal hřbitov. Později byl hřbitov zrušen a místní občané byli pochováváni v Malesicích. V r. 1903 na žádost obce byla postavena samostatná fara, ale až v roce l913 byla obsazena chotíkovským farářem. V téže době byl v Chotíkově zřízen nový hřbitov nákladem 1200 korun. Mezi starousedlíky se traduje, že prostor kostela a dvora (dříve panského sídla) byl spojen podzemní chodbou s hradem Kyjovem a s malesickým zámkem. V obci bylo výrazné zastoupení německého obyvatelstva (v r. l915 73 %) a byla součástí Sudet. V letech 1945-1947 bylo odsunuto asi 600 Němců a z vnitrozemí se přistěhoval přibližně stejný počet Čechů. V r. 1850 zde žilo 536 obyvatel a dnes zde žije asi 1000 obyvatel.
Pravidelné mše svaté v tomto kostele jsou v neděli v 7.30 hodin.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube