07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Komentovaná mše sv.

Mše svatá s výkladem jednotlivých částí

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostskutec.cz

GPS: 49°50'31.127"N, 15°59'50.257"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P.Jan Linhart

Skutečský kostel je připomínán již v roce 1350 a patří mezi nejvýznamnější gotické stavby chrudimského regionu. V oblasti jihovýchodního Chrudimska je jediným gotickým kostelem městského typu. Mezi nejvýznamnější části stavby patří gotické klenby presbytáře a sakristie s hodnotným souborem figurálních konzol. Nelze opominout přístavbu věže s honosným portálem. Velmi významná a kvalitní je i renesanční přestavba.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube