07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Možnost prohlídky kostela

Informace o kostele

WWW: http://www.svatyantonin.cz/

Adresa kostela: Kostelní

GPS: 50°5'50.690"N, 14°25'55.088"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Beran

Návaznost na dopravu:

metro C a tram 14 - stanice Vltavská (dál cca 500 m pěšky) tram 1, 6, 8, 12, 17, 25, 26 - zastávka Strossmayerovo nám.

Sv. Kliment je nejstarší dochovanou sakrální architekturou Městské části Praha 7. Do roku 1914 byl farním kostelem.

První listinná zmínka o kostelíku je z roku 1234. Nejstarší dosud zachovanou částí je raně gotický čtvercový presbytář zaklenutý křížovou klenbou. V roce 1639 byl kostel vypálen. Obnovil jej v letech 1659 – 1677 Maxmilián Valentin hrabě z Martinic v raně barokním slohu. Koncem 19. století byla kostelní loď prodloužena a přestavěna ve slohu novorománském. U kostela je malý hřbitov, kde se pohřbívalo do roku 1886.

Kostel je možno navštívit každý první čtvrtek v měsíci (kromě prázdnin) od 15.00 do 17.30 hod., kdy vám farní kronikář podá odborný výklad.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube