07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Mše svatá

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-prelouc.estranky.cz

GPS: Loc: 50°2'23.518"N, 15°33'38.149"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Lucie Hadáčková

Kostel sv. Jakuba Staršího v Přelouči    

První písemná zmínka o něm pochází z první poloviny 14. století. Ale již někdy ve 12. století zde stával malý románský chrámek. Při výstavbě kostela byly použity kamenné fragmenty z něho. Základ kostel a je gotický. Byl postaven z lomového kamene a cihel, ovšem byl během staletí několikrát přestavován v důsledku pohrom živelných i válečných, stárnutí materiálu i módních trendů. Z jihu přiléhá ke kostelu sakristie s ranně gotickými i románskými prvky, která snad mohla být dříve i samostatným objektem. Na severní straně kostela byla přistavena v roce 1785 kaple sv. Barbory.

    Varhany pocházející ze Sedlckého kláštera byly zhotoveny významným varhanářem Abrahamem Starckem z Lokte v roce 1692. Peníze na nákup varhan věnoval bývalý starosta města, aby po jeho smrti mohly být zakoupeny. Nástroj nám slouží dodnes.

  Největší přestavby:     V letech 1641 – 1646 po požáru byl kostel barokizován. Další, ovšem velkorysá přestavba byla provedena v letech 1780 – 1783. Na konci 19. století byla provedena novogotická přestavba presbytáře.     Na věži se nachází gotický zvon Jakub z roku 1515. Váží 886 Kg a je bez ozdob. Je opatřen pouze nápisem: „Ve jméno Boží tento zvon dělán ke cti a chvále sv. Jakubu. Anno Domini 1515.“     Zvenku na jižní straně kostela je možno vidět dva zazděné kamenné náhrobky. Na jednom je neznámí rytíř ve zbroji s mečem, u pravé nohy má položenu přilbu. Datum je špatně čitelné snad 1569 nebo 1599. Na druhém malém náhrobku je čitelný nápis, že se jedná o dcerku faráře Karla Rubekuly z roku 1626.   Boční kaple svaté Barbory

     Z vybavení je zajímavý barokní zlacený oltář ze 17. století, který byl dříve jako hlavní oltář kostela. Stará zpovědnice pochází z 18. století a byla pravděpodobně pořízena společně s cechovními lavicemi. Na sever směřující barokní okno bylo v 70. letech 20. století opatřeno vitráží podle návrhu přeloučského rodáka Jindřicha Mahelky, akademického malíře, na kterém se nachází obraz světce sv. Vavřince s roštem. Tak se mimo jiné jmenuje i městský časopis - Rošt. Sv. Vavřinec je také patronem města Přelouč.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube