07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Adorace - tichá osobní modlitba

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostostravahrusov.cz

Adresa kostela: Divišova 228/15

GPS: 49°52'6.115"N, 18°17'6.164"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Miriam Prokešová

Návaznost na dopravu:

Veřejná doprava: trolejbusová linka č. 105, zastávka Riegrova

Dálnice D1 směr Bohumín, odbočka z dálnice směr Centrum.

 

                                                                                                                     

Římskokatolický kostel sv. Františka  a sv. Viktora v neogotickém slohu byl vystavěn v letech 1886–1892. Plány ke stavbě kostela vypracoval podle původní skici Heinricha von Ferstela, (jednoho z architektů a tvůrců katedrály Božského Spasitele v Ostravě), vídeňský architekt Max Schweda. Kostel byl slavnostně vysvěcen 23. 5. 1893.

V r. 1997 byl kostel postižený povodní. Voda zde vystoupala do výše až 3, 5 m. 

Kostel sv. Františka a sv. Viktora má svou pohnutou historii. Od roku 1899 zde sloužilo celkově 8 farářů, nejdéle P. František Bijok (od r. 1945 do r. 1983). Jen pro zajímavost – po jeho smrti přestaly bít zdejší zvony (3), funkční byl pouze umíráček. Kostel má původní inventář: hlavní oltář z r. 1892, boční oltář Božského Srdce Páně z konce 19. stol., boční oltář Panny Marie Lurdské z r. 1904 (socha Panny Marie byla povodní v r. 1997 zcela zničena, nedotčeny však zůstaly její sepjaté ruce), kazatelna je z r. 1892, stejně jako zpovědnice. Zachovalá křížová cesta je rovněž původní, a to z r. 1901. Lavice jsou rovněž z r. 1892. Autorem je sochař Köplinger z Ottesheimu u Lince.

Současné varhany jsou z r. 1954 (firma Rieger) a patří ke třem největším varhanním strojům v Ostravě. Jsou téměř předurčeny k varhanním koncertům, ale to by bylo možné až po jejich celkové opravě (žádost o finanční příspěvek z nadací byla prozatím neúspěšně podána již několikrát).

Kostel je jedinečný a vzácný také svou cihlovou věží, která prošla v letech 2009–2011 rozsáhlými opravami (dotace Moravskoslezského kraje, firma WINRO). 26. 2. 2010 byl kostel sv. Františka a sv. Viktora prohlášen kulturní památkou.

Bohoslužby se zde konají každou neděli v 9:30 hod, přes týden v koblovské kapli dle daného aktuálního rozpisu.

V posledních letech kostel prošel rozsáhlými opravami, kromě věže byla restaurována všechna vitrážová okna (celkově 15), věžní fiály, vstupní portál, v současné době jsou restaurovány původní lavice. Naše poděkování patří především Moravskoslezskému kraji, Magistrátu města Ostravy, Ministerstvu kultury, kteří poskytli potřebné finance na záchranu kostela, dále také Nadaci OKD, Nadaci ČEZ, štědrým dárcům a sponzorům, v menší míře také ostravsko-opavskému biskupství. V současné době usilujeme o finance na další nezbytné opravy, převážně varhan a dřevěného interiéru (vstupní dveře). Zúčastnili jsme se soutěže veřejných sbírek Máme vybráno (v roce 2016 jsme získali sedmé místo, v roce 2018 17. místo) a národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn 2016/2017 a nyní 2018/2019. Na opravy našeho kostela je možné přispívat také dárcovskými DMS. 

Od roku 1997 se u nás vystřídalo celkově již 5 kněží - p. Wieslaw Zajonc, p. František Gajewski, p. Piotr Marek Kowalski, p. Dominik Girašek. Současný kněz P. Krzysztof Szewczyk je v naší farnosti od července roku 2017.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube