07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

uzavření kostela

Informace o kostele

WWW: http://www.rkfpz.mozello.cz

GPS: 49°46'17.420"N, 13°18'7.226"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Igor Bibko

Návaznost na dopravu:

Do Malesic se lze z Plzně dostat autobusem MHD č.35, případně linkovým spojem z CAN Husova (nást. 15).

Po silnici kolem Kalikovského mlýna přes Radčice, případně z plzeňské části Skvrňany přes Křimice. 

 

...

Kostel sv. Jiří v Malesicích

              Obci dominuje kromě zámku kostel sv. Jiří, jehož historické kořeny sahají až do 14. století.

V roce 1384 dal arcibiskup Jan z Jenštějna z popudu Jana z Nepomuku, generálního vikáře, postavit v Malesicích kostel v gotickém slohu, který je zasvěcen sv. Jiří, přičemž je uváděn jako farní. Z tohoto nejstaršího období pochází kněžiště, některé části lodi i sakristie, která si však oproti presbyteriu nezachovala původní zastropení.

Kostel je jednolodní orientovaný se čtvercovým gotickým kněžištěm a barokní lodí, k níž na jihu v období renesance byla přistavěna hranolová věž se sgrafity z roku 1597 (stejně jako se uvádí první velká přestavba kostela) s helmou, do které byla v 19. století vetknuta oratoř. V roce 1815 byla původní budova kostela v lodi prodlužena spolu s výstavbou kruchty.

...Cennou součástí interiéru kromě monstrance pořízené Annou Šefránkovou je pozdně gotický oltář svatého Jiří z roku 1520, který byl původně umístěn v kostele Povýšení svatého Kříže v Chotíkově. Zachycuje sv. Jiří jako rytíře v tzv. maxmiliánské zbroji v boji s drakem, na pozadí s krajinou kolem Malesic a Chotíkova. Tyto cenné součásti mobiliáře byly dlouhodobě zapůjčeny v Národní galerii v Praze.

Malesický kostel zasvěcený sv. Jiří představuje mimořádně cenný doklad stavebních proměn svatyň v gotickém až klasicistním stavebním slohu v lokalitách sousedících s někdejším královským městem Plzeň.

 

...Poutní kaple Panny Marie Pomocné

V kyjovském lese mezi obcemi Radčice, Malesice a Chotíkov se nachází nově opravená prostá kaplička zasvěcená Panně Marii Pomocné. Z Radčic, jež jsou od středu Plzně vzdálené necelých šest kilometrů severozápadním směrem, k ní přichází upravená cesta, po níž vede zelená turistická cesta do Malesic. 

Na samém počátku historie tohoto místa je uváděn od nepaměti starý obrázek Panny Marie Pomocné s dítětem, který visel na statném dubu. Toto místo na okraji lesa, který patřil rodu Schönbornů, navštěvovala k modlitbám za svého čtyřletého nemocného syna Karla dědičná hraběnka Johana Schönbornová, rozená Lobkowiczová, z nedalekého zámku v Malesicích. Syn se uzdravil a ona roku 1868 vlastnoručně pověsila na tento strom obrázek nový. V letech kolem roku 1890 chodíval do těchto míst rozjímat student theologické fakulty v Praze Karel Kašpar, syn řídícího učitele Jana Kašpara z Křimic, pozdější kardinál a arcibiskup pražský. Z popudu jeho otce je po pětileté sbírce a s požehnáním hraběcího rodu vystavěna poutní kaple, která byla 16. 9. 1894 vysvěcena. Dub s obrazem byl obezděn tak, aby část kmene s tímto obrázkem byl uvnitř kaple a tvořil přirozený oltář a zadní část stromu se nacházela na vnější straně zdi. Toto místo ihned získává mezi věřícími oblibu a při významných poutích zvláště po první světové válce, sem přichází až tři tisíce lidí. Po druhé světové válce však význam místa upadá a kaple začíná chátrat. V posledním desetiletí byla také několikrát vykradena.

...

V roce 1991 se ovšem poutní tradice místa obnovuje v podobě poutí na svátky Panny Marie. Před několika lety musel být dub pro stáří a nemoci opatrně poražen, aby nepoškodil zadní část stavby, část kmene tvořící oltář byla po ošetření a impregnaci dřeva zakomponována opět do budovy kaple. V roce 2009 stavba prošla generální opravou. Celé místo působí velmi příjemným a uklidňujícím dojmem. Hlavní novinkou je obraz namalovaný na zdi přímo nad hlavním vchodem od akademi – ckého malíře Jaroslava Šindeláře, zobrazující Pannu Marii s dítětem. 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube