07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Koncert - hudební mozaiky 16. a 17. století

Barokní hudba pro housle, violu da Gamba a harfu

Informace o kostele

WWW: http://kliment.evangnet.cz

Adresa kostela: Klimentská

GPS: 50°5'31.137"N, 14°25'44.030"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: David Balcar

Návaznost na dopravu:

bus 207 - zastávka Dlouhá třída 

tram 6, 8, 15, 26 - zastávka Dlouhá třída

Evangelický kostel sv. Klimenta (u Klimenta) patří k nejstarším pražským kostelům. Přestože nejstarší dochované památky jsou ukryty pod dlažbou kostela i v kostele lze najít řadu dokladů, které svědčí o péči, kterou farníci svému kostelu věnovali - zbytky středověké freskové výzdoby,  nádherné klenby (z doby gotiky a renesance), dveře s letopočtem 1609 či nápis na kameni z roku 1578.  Kostel byl přestavěn v 90. letech 19. století novogoticky, z této doby pochází vybavení interiéru. V současné době slouží pravidelným nedělním bohoslužbám evangelíků, hostovsky zde každou neděli v 11 hod. mají své bohoslužby (v angličtině) členové Anglikánské církve v ČR.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube