07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Závěr a modlitba za město

Informace o kostele

WWW: https://piaristestraznice.cz/

Adresa kostela: Piaristické nám. 520

GPS: 48°54'4.263"N, 17°18'40.37"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martin Múčka

Roku 1633 přišli na žádost hraběte Magnise do Strážnice piaristé. Hrabě František Magnis, který pocházel ze švédského šlechtického rodu, chtěl skrze piaristy vrátit do Strážnice a okolí katolickou víru. Piaristy hrabě každoročně zajišťoval finančně i materiálně. K tomu obdrželi též budovy a pozemky Bratrské církve, kteří byli z města vyhnáni v letech 1622-24. Prvních dvanáct piaristických řeholníků přišlo z Mikulova 6. února roku 1633. Strážnice se po Mikulově stala druhým nejstarším působištěm piaristů severně od Alp. Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven na místě dřívější bratrské školy a sboru v roce 1747. Piaristé postavili kostel a roku 1765 kolej se školou a gymnáziem. Na gymnáziu vyučoval i J. E. Purkyně (1805-06) a studoval zde T. G. Masaryk (1865). Dnes je v budově bývalé koleje domov pro seniory. Kostel je postaven ve slohu italského baroka. Hlavní oltář byl postaven na náklady hraběte Františka Magnise, který je pod ním pohřben. Nad oltářem je milostný obraz Panny Marie Strážnické, vzácné dílo neznámého milánského umělce z roku 1630, který daroval také František Magnis. Nad presbytářem je nedávno odkrytá freska z 18. století (Nanebevzetí P. Marie). Nejstarší dílo v kostele je dřevěná gotická socha Panny Marie, neznámého původu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube