07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

VÝSTAVA STROMY ŽIVOTA

Informace o kostele

WWW: http://www.modlany.cz

Adresa kostela: Modlany

GPS: Loc: 50°39'3.467"N, 13°53'46.723"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Hubený

MODLANY

První zpráva o existenci obce je dokládána z roku 1328. Obec měla původní charakter zemědělský. Zemědělské usedlosti byly volně rozptýleny podél potoka a hlavních silnic. Náves byla v nejnižší části obce, obdélníkového půdorysu a také podél tohoto prostoru byly vybudovány usedlosti. Při severovýchodní části návsi, nad potokem obci dominoval a dodnes dominuje kostel sv. Apolináře ze 14. století (rok 1384). Později byl vypálen husity. S kostelem sousedí fara, která sehrála v dějinách obce a okolí významnou kulturní a náboženskou úlohu, ve 14. století se Modlany staly farní vsí.      V letech 1687 až 1691 pán Jiří Marek vystavěl nový kostel sv. Apolináře, který byl předán jezuitům. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 připadají Modlany státu. V roce 1779 pak Marie Terezie předává statek do majetku kostela v Bohosudově. Roku 1781 bylo zrušeno nevolnictví a panský dvůr v Modlanech byl rozparcelován, vzniklo 15 nových pachtovních hospodářství.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube